Hvordan kan et nyere lønsystem styrke tillid og skabe værdi i en større virksomhed?

Det er vigtigt, at man, som virksomhed og medarbejder, har tillid til, at ens lønsystem kan, hvad det skal kunne, og leverer stabil og høj kvalitet gennem hele lønadministrationsprocessen. Samtidig kan det rigtige lønsystem på mange måder styrke tilliden mellem arbejdsgiver og arbejdstager ved at minimere fejl i lønnen – og det skaber værdi!

Der er en tendens til at være skeptisk, når det kommer til nyere lønsystemer, men at et lønsystem har eksisteret i over 20 år, er ikke nødvendigvis en fordel, og et nyere lønsystem er ikke lig med manglende funktioner eller flere fejl – tværtimod.

Intect blev udviklet for at løse de irritationsmomenter for slutbrugeren, som har eksisteret længe i de ældre systemer, og som ingen tidligere har gjort noget ved.

Det inkluderede at “fikse” de uforståelige lønsedler, der skabte fejl i lønprocessen samt at skabe et brugervenligt system, der delagtiggør medarbejderne og dermed reducerer fejl og skaber mere tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Skabt til at håndtere kompleksiteten i en større virksomheder

Store virksomheder har specifikke og ofte komplekse behov i forhold til deres lønadministration. Mange medarbejdere med forskellige ansættelsesbetingelser og lønniveauer betyder, at der ofte vil være brug for at foretage afvigelser fra standard-medarbejderskabeloner. Det kan også skyldes, at virksomhedens medarbejdere repræsenterer forskellige nationaliteter, overenskomster, løntyper og meget andet.

Derfor er det utrolig vigtigt, at lønsystemet kan understøtte organisationer med komplekse ansættelsesvilkår og kan differentieres efter specifikke behov. Dette kan opnås ved at vælge et lønsystem, der kan skræddersys til den enkelte virksomhed og/eller nemt kan integreres med andre systemer, som virksomheden allerede benytter sig af eller ønsker at benytte.

Hurtigere implementering

Mange forbinder et skifte af lønsystem med en lang og besværlig implementeringsperiode. Det er skadeligt for både effektivitet og sikkerhed i virksomheden. Netop derfor har Intect fokuseret på at gøre implementering nem og hurtig.

Hos Intect tilbydes der mere gennemsigtighed og en solid tidsbesparelse i selv de helt store og komplekse virksomheder med mere end 1.000 ansatte, og vores lønsystem reducerer implementeringsprocessen med op til 80-90%.

Samtidig implementeres integrationer til eksisterende systemer hurtigt og effektivt, hvilket kan strømline hele lønadministrationen, reducere manuelle fejl og i sidste ende skabe mere tillid mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Tager højde for internationale medarbejdere

Store virksomheder arbejder ofte på tværs af grænser, og der skal derfor tages højde for internationale medarbejder samt de sprogbarrierer og forskellige lønregler, dette måtte medføre. Det kan skabe komplikationer, øget arbejdsbyrde og i værste fald alvorlige fejl og mistillid i virksomheden.

Desværre er mange lønsystemer ikke bygget op til at kunne håndtere international løn, og man skal derfor være opmærksom på om, hvorvidt ens lønsystem kan varetage alle aspekter i en international virksomhed.

Intect er udviklet til at tage højde for internationale virksomheden med ansatte, der er fremmedsprogede eller ønsker løn udbetalt til en udenlandsk konto.

Ved hjælp af blandt andet fleksible tekster og sproglag i systemet samt på de individuelle lønsedler, er det nemt for alle medarbejdere at forstå deres lønsedler. Alt dette kan den enkelte medarbejder eller administrator til enhver tid styre selv.

Intects integrerede udlandsoverførsel kan reducere vekselomkostningen med 100 kroner pr. overførsel, og så er der også udviklet en integration til Blue Marble Global Payroll’s lønplatform, WebGlobe, som gør det endnu nemmere at håndtere det internationale aspekt i de lønadministrative processer.

Automatiseringer øger sikkerheden og skaber tryghed

Automatisering i lønadministrationen sparer også virksomheden for tidskrævende manuelle indtastningsprocesser og menneskelige tastefejl. Det skaber tryghed og kvalitet for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Intect tilbyder derudover godkendelsesflow til lønkørsler med autokorrektion af fejl og lønsimulering, så den ansatte, eller den ansattes nærmeste leder, kan godkende en lønseddel, inden lønnen bliver kørt.

Foruden at automatisere lønudregninger og dermed minimere fejl understøtter systemet også automatiske bankoverførsler via Nets til medarbejdere, SKAT og pensionsudbydere, hvilket igen reducerer tastearbejde og skaber mere tryghed i organisationen.

Er du stadig i overvejelsesfasen i forbindelse med valg af dit fremtidige lønsystem, har vi også lavet en artikel, der gør det overskueligt for dig at sammenligne diverse lønsystemer.