Lønsedler som alle kan forstå

Fejl på lønsedlen?

Undersøgelser viser, at hver anden dansker har oplevet fejl på deres lønsedler.

En sådan fejl kan være en frustrerende oplevelse for både arbejdsgiver og medarbejder, men det er vigtigt for begge parter, at fejlen bliver opdaget, så der kan handles i tide, og fejlen kan rettes.

Det er med andre ord utrolig vigtigt, at man som medarbejder er engageret i lønprocessen, forstår sit løngrundlag, og kan overskue sine lønsedler; Hvad er ens løn? Hvor meget skal man betale i skat? Hvad får man udbetalt?

Hvad er en lønseddel og hvad skal den indeholde?

Helt grundlæggende er en lønseddel et skriftligt dokument, der dokumenterer, hvad lønmodtageren har tjent af løn i en given periode, og den fungerer samtidig som medarbejderens kvittering for, at arbejdsgiver har trukket skat, ATP og AM-bidrag af medarbejderens løn. Der er ingen specifikke krav til formen på lønsedlen, men der er nogle minimumskrav til de informationer, der skal fremgå.

En lønseddel skal indeholde:
  • Arbejdsgivers navn, adresse og CVR- eller SE-nummer
  • Medarbejders navn, adresse og CPR-nummer
  • Perioden som lønsedlen dækker over
  • Medarbejders løn i perioden
  • Hvilket beløb der er trukket til AM-bidrag og A-skat

De fleste lønsedler vil ofte også have informationer såsom den udbetalte løn, ATP, forskellige tillæg, firmapension, ferieregnskab, feriefridage- og fritvalgsopsparing, fradrag og meget mere, men det er altså ikke et krav for en gyldig lønseddel.

Så længe alle obligatoriske informationer fremgår og er læsbare, kan lønsedlen i teorien være udformet og nedskrevet på alle tænkelige måder, men hvorfor skal lønsedler altid kræve en længere regnskabsuddannelse at afkode? Hvorfor skal det netop være så besværligt at afkode ens løngrundlag? Hvorfor dog ikke sørge for, at informationerne er stillet op på en måde, så lønsedlen er intuitiv og let at forstå for medarbejderen, så fejl kan blive opdaget og rettet i tide?

Intuitive lønsedler

Vi har skabt et lønsystem og dertilhørende lønsedler, der tager højde for dette. Vores intuitive lønseddel giver medarbejderen den information, der er allermest relevant, præsenteret på en måde der er til at forstå.

I toppen af lønsedlen fremgår de vigtige informationer om både arbejdsgiver og lønmodtager, såvel som lønperiode og dispositionsdato. Derudover er lønsedlen delt op i fire sektioner:

Den øverste sektion (1) giver medarbejderen et overblik over, hvad de får udbetalt, eventuelle tillæg samt hvor meget der betales til skat og pension.

Vil man i detaljerne på lønsedlen, kan man under sektionen “Lønspecifikation” (2) følge grundlaget for de enkelte lønposter.

”Saldi” (3) viser saldi både for den aktuelle lønperiode og/eller år til dato indenfor ferieberettiget indkomst, AM-indkomst og -bidrag, ATP, indeholdt A-skat, pension, arbejdstimer mv.

Den sidste sektion (4) giver mulighed for at se feriestatus både for den aktuelle lønperiode og/eller år til dato.

Klik på billedet for at forstørre.

 

Realtidsdata og godkendelsesflow til reducering af fejlmargin på lønsedler

I Intect er det muligt for administratoren at arbejde i realtidsdata og hele tiden se, hvordan ændringer i systemet påvirker de enkelte medarbejderes lønseddel.

Samtidig har vi opbygget et udvidet godkendelsesflow, som minimerer fejl i lønkørslen betydeligt. Denne funktion giver administratoren mulighed for at engagere medarbejderne i lønprocessen og sende lønsedler til godkendelse inden denne bogføres.

Når lønnen er udført modtager medarbejderen en mail med besked om, at lønsedlen er klar i Intect, samt information om, hvilken dato lønnen er til rådighed. Medarbejderen har derefter mulighed for at komme med indsigelser til løngrundlaget.

På denne måde sikres kvalitet og tryghed og i sidste ende også gladere medarbejdere.

Intect understøtter også engelsksprogede lønsedler til udenlandske medarbejdere.

Vil du læse læse mere? Via linket her, kan du se et uddrag af Intects funktioner. Du kan også se på mulighederne for at skræddersy Intect efter lige netop dine behov. Prøv vores beregner og se dine muligheder her.Relevante artikler:

Danskernes lønsedler vrimler med fejl
Artikel i Ekstra Bladet m. Frants E. Moraitis, CEO i Intect

Nye lønsystemer kan få betydning for dig og din lønseddel
Artikel i BT m. Frants E. Moraitis, CEO i Intect

Intect har lavet den nemme lønseddel
Artikel i Herlev Bladet m. Frants E. Moraitis, CEO i Intect