Fremtiden er bygget på gode data

Podcast om datakvalitet 

Hvis du er lidt mere til lyd end til tekst, så har vi også lavet et podcast-episode om vigtigheden af gode data. Her deler vores CEO, Frants Moraitis, og Tejn Nielsen deres tanker om emnet.

(INDSÆT LYDFIL/PODCAST)

For at optimere forretningen har du naturligvis brug for et solidt grundlag at gøre det på. Det grundlag er gode data. Alligevel døjer mange virksomheder med data, der for eksempel er forældede eller fyldt med fejl.

Det kan være katastrofalt, og derfor giver vi her et bud på, hvad du kan gøre for at sikre en god datakultur i din lønfunktion. Og hvorfor så det? Jo, fordi økonomi- og lønfunktionerne i dag er mere end omhyggelige leverandører af regnskaber, rapporter og lønsedler.

De skal samtidig være aktive deltagere i udviklingen af virksomhedens strategi og forretning. For eksempel ved at få forretningsstrategierne til at spille optimalt sammen. Eller sammenholde KPI’er med andre afdelinger og optimere processer og medarbejdertilfredshed.

 

Dårlig data ind = dårlig data ud

Det kræver naturligvis, at de kan analysere og træffe beslutninger på sikker grund. Ikke mindst i lønfunktionen er der krav om, at tingene bliver gjort effektivt, og ressourcerne udnyttet bedst muligt.

Skriv dig derfor dette bag øret: Hvis der kommer “skidt” ind i en proces, kommer der også “skidt” ud. Det betyder, at du ikke skal regne med at ende med noget, der er brugbart for din virksomhed, hvis dit udgangspunkt – dine data – ikke er i orden. Tværtimod kan det ende med at koste dig dyrt, både i arbejdstimer og kroner.

Løndata er noget, der berører hele virksomheden. Det overrasker dig nok ikke, når vi som det næste understreger, hvor vigtig god datakvalitet er. Spørgsmålet er så, hvad du kan gøre for at holde dataene rene.

Dårlige data skaber mistillid

Lad os først se på, hvordan data kan blive ”dårlige”. Mange virksomheder bruger naturligt flere forskellige systemer til at understøtte deres processer, såsom økonomi-, tids-, vagt- og lønsystemer. Derfor har de også lige så mange forskellige miljøer, hvor data bliver skabt og behandlet.

Da miljøerne som regel deler informationer med hinanden, kan en virksomhed ende med at have variationer af det, der burde være ens data, spredt over forskellige systemer.

Medarbejderne risikerer nemlig at ajourføre dataene på forskellige tidspunkter, og der kan nemt ske fejl, hvis de overfører og behandler dem ved “håndkraft”. Især i lønfunktionen, der traditionelt er præget af manuelt tastearbejde med mange data, kan det være en stor udfordring.

I Intect kan du eksempelvis tilgå al data i realtid for at sikre, at du ikke kommer til at behandle data, der er for “gamle”. Du kan i stedet se konsekvenserne af dine handlinger i lønkørslen med det samme.

Det vil minimere din fejlmargin betydeligt, og du undgår mangel på tillid til lønfunktionen. Dårlige data fører i sagens natur til stor frustration hos brugerne, der skal på omveje for at sikre sig, at de har de rette informationer. 

Integration sikrer kvalitet

Det er vigtigt, at alle kigger på de samme data, som de ovenikøbet ved er opdaterede og rigtige som udgangspunkt. Hvis ”dataintegration” ikke er et begreb, du allerede kender til fingerspidserne, er det derfor en god idé at komme i gang.

Det kan egentlig siges meget klart: Jo bedre integrerede dine systemer er med hinanden, desto nemmere er det at validere data og nå i mål med det, du i lønfunktionen har sat dig for – som jo utvivlsomt er at bidrage til virksomheden succes og hermed også medarbejdernes tilfredshed.

Integrationen sikrer, at dine data bliver gjort globale og derfor forståelige i de andre systemer, du benytter. Det gør udvekslingen af data nemmere, og de er troværdige at arbejde med, fordi flere forskellige medarbejdere slipper for at opdatere og validere dem på tværs af systemer.

Intect tilbyder et åbent API og automation, som gør systemet fleksibelt i forhold til dit behov. Vi har nedbrudt lønarter og deres opførsel til processer, så kompleksiteten falder, når du skal eksekvere lønnen. 

Integration og et åbent API er nogle af Intect’s kerneværdier. Du kan læse mere om disse kerneværdier og andre kerneværdier i Intect på vores forside.

Kom i gang nu!

Du gør dig selv en stor tjeneste ved at arbejde med dine data og ikke mindst kigge i retning mod systemer, der er integrerbare. Mange virksomheder bruger alt for mange ressourcer på rettelser frem for at eksekvere på det, der skaber værdi.

Især større virksomheder kan spare meget tid og sikre færre fejl ved at nedbringe det manuelle arbejde med løndata. En integration eller automation, der tager et par dage at sætte op, kan være en stor gevinst, hvis den erstatter en manuel proces med dataoverførsel, der kræver et par timer om ugen.

Men også mindre virksomheder, der ikke bruger nær så meget tid på den slags processer, har meget at vinde ved selv små handlinger. For eksempel ved Intects datostyring, der fjerner behovet for at behandle data både nu og i fremtiden.

Derfor er rådet herfra: Kom i gang med at prioritere dine data allerede nu!