Det skal du vide om fremtidens lønadministration

Der går knap en hel lønperiode, uden der opstår nye idéer og innovative løsninger inden for lønverdenen. I dette indlæg dykker vi ned i nogle af de teknologiske trends, der får større indflydelse på lønadministration i fremtiden.

Machine learning og kunstig intelligens

Først talte alle om cloud-baserede løsninger. Nu taler alle om machine learning og kunstig intelligens, som den næste store revolution inden for lønadministration. Machine learning er betegnelsen for en computers automatiske læring, som sker på baggrund af data. Computeren lærer at genkende mønstre og kan på baggrund af disse generalisere nye eksempler og derpå foretage intelligente beslutninger. Kunstig intelligens kan ud fra mønstre finde løsninger til komplekse men specificerede problemstillinger.

I et lønsystem kan machine learning og/eller kunstig intelligens blandt andet bruges til at besvare medarbejderes forespørgsler i forhold til løn. Det kan nemlig ske ved hjælp af chatbots, der besvarer de mindre spørgsmål, og med tiden bliver klogere baseret på de indkomne forespørgsler. I et lønsystem er det en fordel både for medarbejdere, som kan få svar øjeblikkeligt, og for ledere, som får frigivet ressourcer. Samtidig kan det kan give et indblik i virksomhedens forskellige medarbejdere og afdelinger og derpå komme med anbefalinger til forbedring.

Bliver intelligensen bag lønadministration kunstig?

Kunstig intelligens har længe været i støbeskeen inden for lønadministration, men vil de kommende år fylde mere og mere. En fordel er nemlig, at kunstig intelligens blandt andet kan overtage nogle af de tidskrævende processer, der blandt andet ligger i at spore lovgivnings- og overenskomstmæssige ændringer og lagre disse helt automatisk.

Der vil heldigvis stadig være behov for mennesker til at tage sig af uforudsigelige hændelser, strategier og det forretningsudviklende arbejde. Teknologien kan dog hjælpe med de mindre forespørgsler, analyser og rapporteringer baseret på tilgængelig data.

I stedet for at frygte at kunstig intelligens og anden teknologi vil overtage arbejdspladser, bør man se på mulighederne, som den tilbyder. I et lønsystem kan kunstig intelligens bruges til at lave forudsigende analyser, blandt andet ved at maskinen sammenholder lønbudgettet med fortjenesten i virksomheden. Det kan blandt andet bidrage til, at der opstår nye eller kreative indkomststrategier for lavperioder.

Robotics process automation

Robotterne kommer – og de er faktisk allerede ankommet. Inden for lønadministration er RPA ikke et nyt begreb. Teknologien gør det muligt at automatisere manuelle processer.

I takt med at flere benytter teknologien, vil organisationers lønadministration transformeres i fremtiden. Teknologien åbner op for muligheden for zero-touch-lønadministration, som karakteriseres ved at være fuldt ud automatiseret. Det kan blandt andet lette de processer, der er forbundet med nye ansættelser eller opsigelser, kontraktændringer, permanente eller midlertidige ændringer, ferieplanlægning, sygehistorik og meget andet.

Selvom robotterne er ankommet, kan de ikke overtage lønadministration fuldstændig. RPA kan automatisere mange af de manuelle og ensformige processer, som ellers ville varetages af en lønadministrator. I stedet kan denne bruge tiden på mere strategiske opgaver og forbedre processerne med deres mere personlige kompetencer.

Realtidslønninger

Lige som alt andet møder lønsystemer de samme krav om on-demand-løsninger. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at tilgå forskellige tjenester lynhurtigt og på stedet. On-demand-løsninger i lønsystemer er dog heller ikke et nyt fænomen. Hos Intect kan man eksempelvis benytte sig af realtidsdata, som gør, at man kan se hele lønkørslen med det samme og effekten af denne helt ned til den enkelte medarbejders lønseddel. Medarbejdere kan samtidig tilgå deres lønsedler, når de vil, og uden deres leder som mellemled. Alt dette er med til at minimere fejl i lønkørslen betydeligt.

I fremtiden vil vi også se realtidslønninger spille en større rolle ved at medarbejdere kan anmode om at få løn udbetalt for godkendte arbejdstimer, og på den måde gøre lønnen on-demand. Ved hjælp af blockchain kan man sende og godkende transaktioner af løn uden en central godkendelsesenhed.

Fremtidens lønsystemer

Fælles for de fleste af de nye teknologier er automation. Teknologierne gør lønsystemers potentiale for at levere endnu bedre service til virksomheder og deres ansatte endnu større. Fremtiden byder altså på endnu nemmere, bedre og mere tidsbesparende lønsystemer. Hos Intect er vi allerede godt med på teknologifronten. Vi tilbyder blandt andet et automatiseret godkendelsesflow, som gør det muligt for medarbejdere at opdage fejl i lønsedlen, før lønnen er udbetalt. Du kan læse meget mere om Intects funktioner her.