Feriegodtgørelse: det du bør vide om feriegodtgørelse.

I dette blog indlæg deler vi vores viden om feriegodtgørelse. Hvad er det, hvem modtager det og hvornår bliver det udbetalt? Følg med her, mens vi kaster lys på begrebet "Feriegodtgørelse".

Indholdsfortegnelse:

Hvad er feriegodtgørelse?  
Har jeg ret til feriegodtgørelse?
Forskellen mellem feriegodtgørelse og ferie med løn?
Forskellen mellem feriegodtgørelse og ferietillæg?
Hvornår afregner arbejdsgiver feriegodtgørelse?
Hvad er "Særlig feriegodtgørelse"?
Stadig flere spørgsmål?

 

Hvad er feriegodtgørelse?

Feriegodtgørelse er som ordet antyder, en godtgørelse som lønmodtagere optjener løbende mens de er i arbejde. Feriegodtgørelsen udgør en procentdel af lønmodtagerens bruttoløn og det er typisk 12,5%.

De 12,5% beregnes af medarbejderens ferieberettigede løn, herunder også ferieberettigede tillæg, bonus og evt. personalegoder, hvis dette udgør en del at lønmodtagerens lønpakke. 
 
I Danmark er det ferieloven der regulerer feriegodtgørelsen, og det er ferieloven som sætter de overordnede rammer for hvordan feriegodtgørelsen administreres og udbetales. Feriegodtgørelsen er en del af den danske arbejdsmarkedsmodel, som er med til at sikre at lønmodtagere har adgang til ferie, og samtidig får stillet en økonomisk sikkerhed.

Har jeg ret til feriegodtgørelse? 

Er du en almindelig lønmodtager, der arbejder på almindelige vilkår, så har du ret til feriegodtgørelse.

Det gælder både for fuldtids- og deltidsansatte, så længe det er under normale ansættelsesforhold, og ved normale ansættelsesforhold refererer vi til de standardbetingelser der er på traditionelle arbejdspladser, som de fleste lønmodtagere er omfattet af. Er du selvstændig eller freelancer, så vil du ikke falde under denne kategori, da de har andre former for indkomst og ansættelsesforhold. Er du i tvivl kan du tjekke din ansættelseskontrakt, hvor de specifikke detaljer om din ansættelse står beskrevet. 

Forskellen mellem feriegodtgørelse og ferie med løn?

Der er 2 muligheder for dig som lønmodtager, når du skal kompenseres til afholdelse af ferie:

1. Feriegodtgørelse
2. Ferie med løn

Som vi lige har lært om feriegodtgørelse, udgør den en procentdel af lønnen og optjenes løbende. Ferie med løn er betalt ferie, som betyder at du får udbetalt din normale løn, selvom du holder ferie. Helt kort kan det forklares, at feriegodtgørelse er den del af lønnen som optjenes til dækning af ferien når den skal afholdes, mens ferie med løn er det der udbetales under selve ferieperioden, i form af løn. 

Du er berettiget til ferie med løn når:

  • Du får fuld løn under sygdom
  • Du får fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage
  • Du har mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side

Hvis én eller flere af disse forhold ikke gør sig gældende, så er du berettiget til feriegodtgørelse, men ikke ferie med løn.

Forskellen mellem feriegodtgørelse og ferietillæg?

Ferietillægget er en kompensation til de medarbejdere, der er ansat under forholdene ferie med løn. Ferietillægget blev indført, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse. Derfor blev det fastsat i ferieloven, at alle der får deres almindelige fastpåregnelig løn under ferie også skal have et ferietillæg på 1%. I flere overenskomster er der dog fastsat en højere sats.   

Ferietillæg = et ekstra tillæg til ferie med løn.

Hvornår afregner arbejdsgiver feriegodtgørelse? 

Hver måned skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen skal dermed stå til rådighed på medarbejderens feriekonto, senest måneden efter de er optjent. 

Hvad er særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse er det samme som ferietillæg, men er det begreb, som anvendes i stat, amt eller kommune. Særlig feriegodtgørelse er dermed beregnet til ansatte som er under en overenskomst. Særlig feriegodtgørelse er fastsat procentmæssigt højere end ferietillæg, og varierer mellem 1,5 og 1,95 % afhængig af arbejdspladsen.  

Stadig flere spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare alle dine spørgsmål, tag bare kontakt til os her

Læs FAQ om den nye ferielov her

Vi har lavet en FAQ om de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet omkring den nye ferielov. Det er blandt andet spørgsmål til overgangsfasen, indefrysningsperioden og samtidighedsferie.

Læs FAQ

Kunne du tænke dig at høre mere om Intect?

I Intect er vi eksperter i lønadministration og feriehåndtering. Kontakt os allerede i dag!

Udfyld formularen og en konsulent vil kontakte dig snarest