Derfor skal medarbejdere mærke, at de er en del af lønprocessen

Medarbejdertilfredshed er i mange henseender vigtigt. Det påvirker de ansattes engagement – eller mangel på samme – og det kan i mange tilfælde ses på virksomhedens bundlinje.

Derfor giver det god mening at skabe større personligt engagement omkring lønprocessen med lønsedler, hvor medarbejderne lettere kan få et konkret overblik over grundlaget for deres egen løn. På den måde bliver lønnen mere ’personliggjort’, fordi den enkelte medarbejder på den måde er tænkt ind i lønprocessen.

Det har vi netop fokus på i Intect, fordi vi ved, at vi har at gøre med en vigtig funktion, der handler om noget, som medarbejdere bruger en tredjedel af deres liv på – nemlig arbejde.

I Intect tager vi højde for medarbejdere som brugere 

Hos Intect mener vi, at en lønseddel ikke kun skal kunne efterleve medarbejdernes minimumskrav og basale forventninger til et lønsystem, men at medarbejderne faktisk skal føle, at der bliver taget højde for dem som brugere i forhold til håndteringen af netop deres løn. Det tager vi netop højde for i Intect, og herunder kan du se, hvordan det kommer til udtryk i nogle af de funktioner, vi har i vores lønsystem. 

Tool-tips 

Med Intects tool-tips har medarbejdere altid klarhed og fuldt overblik over grundlaget for deres løn. De kan eksempelvis se uddybende information om alt fra ATP over AM-bidrag til personlige fradrag og tillæg. Det vil øge tilfredsheden blandt medarbejdere, når der er tool-tips, som gør, at de får en større forståelse for, hvad de får udbetalt hver måned og ikke mindst hvorfor. Den forståelse for deres egen privatøkonomi kan være med til at øge medarbejderens økonomiske velvære, hvilket generelt betyder en stigning i forhold til deres arbejdsglæde og personlig trivsel. 

Værktøjer til selvbetjening 

I forbindelse med medarbejdernes større forståelse for deres eget løngrundlag er Intects selvbetjeningsværktøjer også yderst relevante. De giver nemlig medarbejderne adgang til deres egne bankdata, trækprocent og persondata, samtidig med at de selv kan hente alle deres lønsedler. Det betyder, at de altid kan holde overblik over deres løn og data i det omfang, de ønsker. Samtidig har de, via netop adgangen til deres egne lønsedler, mulighed for at gøre den lønansvarlige opmærksom på eventuelle fejl, inden lønnen bliver kørt. Fejl er der nemlig desværre ofte mange af på danskernes lønsedler, hvor op imod hver anden oplever fejl. 

Varierede personalegoder skaber værdi

Medarbejdernes personalegoder bør, ligesom lønsedlerne, bærer præg af, at man har tænkt den enkelte person ind, fordi også dét kan have høj værdi for tilfredsheden hos virksomhedens ansatte. Flere virksomheder opdager netop, at den gamle ’one size fits all’-model efterhånden bliver forældet. Det giver f.eks. ikke meget mening i konsulentvirksomheder, hvis personalegoderne er en offentlig kantine, et kort til fitnesscentret ved siden af kontoret eller et pendlerkort, som de sjældent får brugt.

Derfor efterspørger medarbejdere i stigende grad mere unikke og varierede tilbud, hvilket kan være medarbejderfordele med til rabatter på udvalgte spisesteder, rejser, transport, tøj etc., som kan tilvælges i Intect med LogBuy og MenuPay. Når medarbejderen har frihed til reelt selv at vælge, hvilke fordele de vil benytte i deres fritid, vil det også hænge sammen med øget medarbejdertilfredshed.