Undgå bøde fra SKAT: Den sporadiske lønindberetning ophører

Den 1. januar 2019 ophører muligheden for sporadisk lønindberetning. Virksomheder tilladt lejlighedsvis indberetning af A-skat og AM-bidrag mister fra næste år deres tilladelse. Alle virksomheder skal fra årsskiftet lave nul-indberetninger i de måneder, de ikke udbetaler løn til ansatte.

Glemmer du at lave nul-indberetning, får du en dum bøde fra SKAT.

Ændringen er sat i værk for at sikre, at virksomheders lønindberetninger sker korrekt og rettidigt og for at Skattestyrelsen bedre kan føre kontrol med indberetningerne.

Fra sporadisk til månedlig lønindberetning

Indtil nu har virksomheder, der ikke udbetaler fast månedlig løn eller stiller personalegoder til rådighed, kunne ansøge om tilladelse til sporadisk at indberette skat ved Skatteforvaltningen. De virksomheder, der udelukkende benytter ansatte i sommermånederne, har således kunne drage fordel af en sporadisk skattetilladelse og dennes pligt til kun at indberette løn i de måneder, hvor der reelt er sket en lønudbetaling.

Pr. 1. januar 2019 vil virksomheder som disse automatisk blive omregistreret, hvorefter pligten til månedlig indberetning af løn vil træde i kraft. I måneder uden lønudbetalinger foretages i stedet nul-indberetninger.

Anvender du sporadisk indberetning, skal du som udgangspunkt ikke foretage dig yderligere. Du vil automatisk blive overført til månedlig indberetning pr. 1 januar. Herefter skal du naturligvis være opmærksom på, at indberette om lønforhold hver måned.

Sådan undgår du dummebøder

Glemmer du at indberette, vil Skattestyrelsen foretage et skøn og en foreløbig fastsættelse, og samtidig sende en bøde på 800 kr. i din retning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de ændrede lønindberetningsregler.

Forventer du ingen indberetninger af A-skat eller AM-bidrag de kommende år, bør du overveje at afmelde pligten som arbejdsgiver på virk.dk, så du slipper for at foretage nul-indberetninger eller bedre endnu – så du slipper for at glemme dem.

Er du tilmeldt sporadisk indberetning, gælder dette til og med lønindberetningen for december 2018. Det vil sige, at du ikke behøver at indberette en nulangivelse i januar 2019. Den første indberetningsdato (også for nul-indberetninger) er den 11. februar.

Hvis du anvender Intect, har du mulighed for at tilkøbe funktionen “Automatisk nulindberetning”. Her tager Intect sig af din nulindberetning, så du undgår bøder fra SKAT. Du kan læse mere om funktionen og se priser på denne samt andre funktioner her.