Sådan bliver din lønadministration forandringsparat!

Det er vigtigere end nogensinde før, at virksomheder har en lønadministration, der er forandringsparat. I en tid, hvor COVID-19 har haft en altoverskyggende indgriben på danske virksomheders arbejdsgange, har tilgængelighed til data og systemer, såvel som fleksibilitet i forhold til nye processer, vist sig at spille en afgørende rolle for virksomheders effektivitet og i sidste ende overlevelse.  

Vi præsenterer i dette indlæg nogle konkrete fokuspunkter, der er essentielle, når du skal etablere en lønadministration, hvor effektiviteten er stabiliseret – selv når omstændighederne ændrer sig.  

Dine data skal være tilgængelige 

Når din lønadministration skal gøres forandringsparat, skal du som udgangspunkt vælge et lønsystem, hvor virksomhedens data gøres lettilgængelige for dine medarbejdere. Du kan gøre data lettere tilgængelige ved at vælge en cloud-baseret løsningNår data gemmes i skyen, mindsker du de fysiske processer og begrænsninger, da data kan tilgås på alle tidspunkter og enheder, hvilket skaber en langt større fleksibilitet for jeres arbejdsgange, hvilket i denne COVID-19 har været relevant. 

I forlængelse af tilgængeligheden af data, bør disse i dit lønsystem fremgå i realtid. Det skal være muligt for dig at se effekten af dine handlinger i systemet med det samme. På denne måde mindsker du mængden af fejl i det lønadministrative arbejde betydeligt.  

Under COVID-19, hvor de fleste virksomheder har været nødsaget til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra, har realtidsdata i endnu højere grad vist sig at være essentielt. Når ændringer effektueres omgående i systemet, kan medarbejdere nemmere arbejde uafhængigt af hinanden, da dataene i systemet er opdateret 

Dit lønsystem skal være intuitivt 

At gøre dine data lettere tilgængelige for dine medarbejdere er én ting. Der er dog også vigtigt at have et intuitivt lønsystem, som er let at navigere i. Når flere af dine medarbejdere forstår og aktivt kan bruge lønsystemet, skabes der en lang større stabilitet i din lønfunktion. Det er nemlig essentielt, at lønadministrationen ikke afhænger af en enkelt person, men kan varetages af flere. På den måde sikrer du, at andre medarbejdere kan træde til, og lønkørslerne ikke går i stå, hvis en medarbejder er fraværende i en periode. 

Fordelene ved medarbejder-app  

Når dine medarbejdere har lettere tilgængelighed til deres lønsedler og stamdata, gøres det nemmere for dem aktivt at forholde sig til og forstå deres løn. I forandringsprocesser er det vigtigt at medarbejderen har en konkret forståelse af deres løn, som kan være med til at skabe en stabilitet for dem i virksomheden, når omstændighederne omkring dem ændres.  

En måde hvorpå du kan øge engagementet hos medarbejderne, når det gælder løn, er ved at vælge et lønsystem med medarbejderapp. Når medarbejdere bliver involveret i lønkørslerne, minimeres antallet af fejl betydeligt. Derudover skaber gennemsigtighed for lønkørslerne i højere grad tillid til virksomheden, hvilket øger den generelle medarbejdertilfredshed. 

I Intect har vi lavet en sammenligning af 14 lønsystemer, som gør det nemt for dig at sammenligne de forskellige lønsystemer ud fra funktionaliteter, priser og integrationer.