Hvilket lønsystem skal du vælge: Intect vs. EG Lønservice

Opdateret d. 27/10-2022

Med mange lønsystemer på det danske marked kan det være svært at skelne og i det hele taget finde ud af, hvilket der udgør det bedste lønsystem for lige netop din virksomhed.  

I dette indlæg sammenligner vi Intect med EG Lønservice med henblik på at give dig et overblik over, hvilke funktioner systemerne indeholder, og hvad der kendetegner dem hver især. Sammenligningen tager afsæt i det indhold, der fremgår på lønsystemernes hjemmeside og tager udgangspunkt i features, der reelt kan sammenlignes.  

Ønsker du at se sammenligninger med andre lønsystemer, finder du genvejene nederst på siden. 

Forskelle på Intect og EG Lønservice 

Vi præsenterer indledningsvis de mest væsentlige forskelle mellem Intect og EG Lønservice, der med andre ord kan betragtes som highlights for nærværende artikel:  

 1. Ved Intect kan du vælge mellem tre pakkeløsninger, hvortil der kan tilkøbes funktioner og tilpasses til den enkelte virksomheds behov. Intect Professional koster 10 kr. pr. lønseddel, mens Intect Premium koster 18 kr. pr. lønseddel. Intect Enterprise er en skræddersyet løsning med individuel pris afhængig af antal medarbejdere. EG Lønservices prisstruktur baserer sig på en fast månedlig abonnementspris. Derudover er der en lønafregningspris pr. medarbejder.

 2. Intect kan blandt andet integreres med Planday, e-conomic, Uniconta, Business Central, Quinyx, Emply og SmartTID. Læs mere her. EG Lønservice kan blandt andet integreres med EG One, EG Visual, Ordrestyring og NAV. Du kan læse mere på EG’s hjemmeside.

 3. Intect og EG Lønservice tilbyder begge telefonisk support og mulighed for at sende lønsedler til e-Boks

 4. I Intect får du kvalitetssikret din lønkørsel med realtidsdata og et godkendelsesflow, hvor medarbejdere selv kan tilgå et kladdeformat af deres lønseddel inden lønnen køres. I EG Lønservice tilbydes der maskinel kontrol såvel som dobbelt manuel kvalitetskontrol af alle lønsedler. 

Intect lønsystem 

Intect er modulært opbygget, hvilket vil sige, at du selv kan sammensætte og skræddersy din helt egen løsning med de funktioner, der er relevante for din virksomheds behov. Priserne varierer fra 10-18 kr. pr. lønseddel afhængigt af, hvilke funktioner du til- og fravælger. 

Det er et intuitivt system, som er nemt at navigere i, samtidig med at lønsedlerne er udformet ud fra devisen om, at alle skal kunne forstå deres løn. Intect har et åbent API, hvilket gør det nemt at lave integrationer til andre systemer, så data synkroniseres og unødvendigt dobbeltarbejde undgås. Ved at gøre brug af Intects medarbejderskabeloner kan du desuden fortage ændringer og administrere løn for flere medarbejdere med samme overenskomst på én gang 

I Intect får du også realtidsdata, hvilket betyder, at du kan se effekten af dine ændringer i systemet med det samme. Dette reducerer tidsforbruget på administrativt arbejde såvel som mængden af fejl, der forekommer i lønkørslen. Ligeså kan du benytte Intects udvidede godkendelsesflow til minimering af fejl. Medarbejdere kan desuden benytte Intects gratis medarbejderapp, i hvilken de kan registrere tid, ændre deres stamdata og tilgå deres lønseddel. 

Intect – Opsummering af funktioner 

 • Tre pakkeløsninger: Professional, Premium og Enterprise.  
 • Sammensæt egen pakkeløsning og vælg frit mellem en række tilvalgsfunktioner. 
 • Intect kan integreres med en række økonomi-, tids- og vagtplanerings-, HR- og rekrutteringssystemer. Herunder blandt andet e-conomic, PlandayEmply m.fl.
 • Intect tilbyder overenskomststyring med automatisk opdatering ved ændringer i medarbejderes overenskomster.
 • Der tilbydes support via chat, mail, telefon og skærmdeling.
 • Medarbejdere har adgang til Intects gratis medarbejderapp.
 • Kvalitetssikring i form af godkendelsesflow til lønkørsler.
 • Lønsedler sendes til e-Boks for 3 kr. pr. lønseddel 

EG Lønservice 

EG Lønservice har en prisstruktur, som baserer sig på en fast månedlig abonnementspris samt en lønafregningspris pr. medarbejder. De konkrete priser fremgår ikke af deres hjemmeside. 

EG Lønservice henvender sig til håndværker- og installatørvirksomheder, hvorfor EG Lønservice har indgående kendskab til overenskomsterne hos Dansk Byggeri, Danske Malermestre og TEKNIQ. I forlængelse heraf tilbydes der lønadministration med varetagelse af lønkørsler, hvor der tages højde for løbende ændringer i overenskomster samt håndtering af ferie m.m. for de forskellige brancher. 

Systemet kan integreres med sagsstyrings- og regnskabsprogrammet EG One, hvilket gør, at timeregistreringer registreres i lønsystemet, og finansposter indlæses direkte i kassekladden. Derudover kan EG Lønservice integreres med EG Visual, økonomisystemet NAV samt Ordrestyring. Der tilbydes desuden manuelle kvalitetskontroller såvel som maskinel kontrol af samtlige lønsedler, med henblik på at mindske antallet af fejl i lønkørslen. Med EG Lønservice sikres du også en hurtig adgang til individuel support.  

EG Lønservice – Opsummering af funktioner 

 • I EG Lønservice får du et lønsystem til håndværker- og installatørvirksomheder til en fast abonnementspris samt en lønafregningspris pr. medarbejder.   
 • EG Lønservice kan integreres med sagsstyrings- og regnskabsprogrammet EG One, EG Visual, Ordrestyring og økonomisystemet NAV. 
 • EG Lønservice har indgående kendskab til overenskomsterne hos Dansk Byggeri, Danske Malermestre og TEKNIQ.  
 • I EG Lønservice tilbydes der hurtig adgang til individuel support. 
 • Med EG Lønservice får du dobbelt manuel kvalitetskontrol. 
 • Der laves i EG Lønservice maskinel kontrol af alle lønsedler. 
 • Lønsedler sendes til e-Boks for 1,76 kr. pr. lønseddel. 

Er du interesseret i flere sammenligninger, anbefaler vi dig at læse videre her:  

Sammenligning af Intect og Zenegy

Sammenligning af Intect og Salary  

Sammenligning af Intect og Danløn  

Sammenligning af Intect og Lessor  

Sammenligning af Intect og Epos Løn 

Sammenligning af Intect og Visma Løn 

Sammenligning af Intect og Proløn 

Sammenligning af Intect og Pento 

Sammenligning af Intect og EkspresLøn

Sammenligning af Intect og LetLøn 

Sammenligning af Intect og PC LØN

Vi har derudover lavet en overordnet artikel, hvor vi sammenligner 14 lønsystemer. I denne artikel tages der på samme måde afsæt i funktioner, priser, outsourcing-muligheder m.m. 

Læs sammenligningen