Nyhedsbrev maj 2024

Med varmere temperaturer og forårets blomster i fuldt flor, er maj en af de smukkeste og mest behagelige måneder på året her i Danmark. Så lad os tage et kig på nogle af de spændende emner, der er interessante i denne dejlige måned.

Webinar Wednesday

Vil du udforske spændende emner inden for løn, tidsregistrering, integrationer med vores partnere, branchespecifikke cases og meget mere? Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den anden onsdag i hver måned fra kl. 10-11. 

Du kan tilmelde dig løbende via links til webinaret enten på LinkedIn eller lige her i vores månedlige nyhedsbrev.

Tilmeld mig webinar - Intect Insights - 8. maj-24 kl. 10.

Vi glæder os til at se dig på vores månedlige webinar.

Det er nu tid til den første udbetaling af bededagstillæg

Maj-måned 2024 er den første måned, hvor den samlede opsparing til bededagstillægget skal udbetales. Bededagstillægget kompenserer for den ekstra arbejdsdag, som medarbejderne får som følge af afskaffelsen af St. Bededag som helligdag. 

I Intect beregnes automatisk 0,45% af den fastpåregnelig løn hver måned, såfremt det er tilmeldt på medarbejderens ansættelse under 'Ferie'. I maj og august udbetaler systemet automatisk den samlede opsparing til medarbejderne. 

Vi vil altid anbefale, at du tjekker efter, om du er enig i det beløb, som systemet har beregnet. Har du brug for at få korrigeret det beløb, der udbetales, kan du med fordel læse vejledningen 'Regulering af bededagstillæg'.

Vil du vide mere om de generelle regler for bededagstillægget kan du læse vejledningen 'Bededagstillæg'. Vejledningen 'Udbetaling af bededagstillæg' beskriver de muligheder du har i systemet til at udbetale bededagstillægget manuelt, og vejledningen 'Bogføring af bededagstillæg' beskriver, hvordan Intect er sat op til bogføring af bededagstillæg.

Tid til at udbetale ferietillæg!

Maj måned er også måneden hvor ferietillægget skal udbetales. Intect udbetaler automatisk ferietillægget i maj og august, og man skal som lønbogholder dermed ikke selv huske på at få det udbetalt. Intect beregner hver måned 1% ferietillæg af den ferieberettigede løn for perioden, og hensætter det til fremtidig udbetaling (hvis der skal beregnes mere end 1%, kan det sættes op på medarbejderens ferieordning under 'Ansættelse'). 

Selvom systemet automatisk udbetaler ferietillægget, vil vi altid anbefale, at du tjekker efter, om du er enig i det beløb, som systemet har beregnet. Har du brug for at få korrigeret det beløb, der udbetales, fremgår det i vejledningen 'Sådan laver du en saldokorrektion på ferietillægget'.

Hvis du vil vide mere om, hvad ferietillægget er, og hvorfor Ferieloven foreskriver, at det skal udbetales til medarbejdere, der har ferie med løn, så står det beskrevet i vejledningen 'Ferietillæg - hvad er det?'.

Tidsregistrering

Den 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere at indføre et system, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. Registreringspligten er for at sikre, at reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid bliver overholdt. Derudover, indeholder lovforslaget også krav om, at medarbejderen selv skal kunne tilgå egne oplysninger i registrerings-systemet og at arbejdsgivere skal opbevare de registrerede oplysninger i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens ugentlige arbejdstid.

I Intect har vi integreret et tidsregistreringssystem, som alle Intects kunder har adgang til og som medarbejderne kan tilgå via Intects app. Her kan medarbejderne registrere deres timer, ferie, sygdom osv. og de kan trække en rapport over egne tidsregistreringer -  vejledningen 'Sådan henter du en rapport over dine timeregistreringer i appen' beskriver hvordan man henter rapporten.

Hvis du endnu ikke kender til Intects tidsregistrerings-system, så læs mere om den i vejledningen 'Timeregistrering/ Godkendelse af timer'.

Konjunkturstatistik 2. kvartal 2024

Fristen for indberetningen konjunkturstatistik (=kvartalsstatistik) for 2. kvartal er den 4. juni 2024. Hvis du har opsat statistik i Intect indsendes kvartalsstatistikken den 4. juni. Du kan logge på Danmarks Statistik eller Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside (afhængigt af hvilken statistikudbyder der er valgt i Intect) og se indberetningen fra den 5. juni.

Hvis du er i tvivl om I er sat op til indberetning af statistik, så læs mere om hvordan du sætter det op i vejledningen 'Opsætning og indberetning af lønstatistik'.

Er du nysgerrig på hvad der bliver indberettet til statistik, så kan du læse vejledning 'Indberetning af lønstatistik'.

Modtager du et brev fra Danmarks Statistik eller Dansk Arbejdsgiverforening med oplysninger om at der er fejl i statistikken, så kan du med fordel læse vejledning 'Der er fejl i statistikindberetningen - hvad gør jeg?'.

Har du brug for at genindsende statistikken, så kan du nemt trække en statistikfil i Intect under Rapporter - Statistik. Her vælger du hvilken periode du ønsker at lave dit udtræk for. Se mere i vejledningen 'Udtræk af statistikfil'.

Intect support lukker 1 time tidligere den 31/5-2024

Vi vil gerne informere om at vi holder sommerfest i Intect fredag den 31. maj 2024.

Som en del af festlighederne lukker vi vores support 1 time tidligere end normalt. Vores åbningstid fredag den 31. maj 2024 er derfor 9:00-14:00.

Vi er parat til at hjælpe igen mandag den 3. juni 2024 kl. 9:00.

Med venlig hilsen 

Intect Support

Tip til lønsystemet - CPR - opslag

Vidste du, at vi Intect har implementeret muligheden for at tilvælge CPR-opslag ved oprettelse af nye medarbejdere? Når funktionen er tilvalgt, så kan du hente medarbejderens personoplysninger direkte fra CPR-registeret, så du ikke skal taste det manuelt. På den måde kan du undgå tastefejl, og sikre at du ikke får oprettet en medarbejder med forkert CPR-nummer. Det eneste det kræver er, at virksomheden har en gyldig overførselsaftale med Mastercard Payment Services. Læs mere om funktionen i vejledningen 'CPR-opslag'.