Nyhedsbrev december 2023

I denne fortryllende juletid, hvor snefnug daler som stjernestøv, og hjertet fyldes med varme, sender vi jer alle de varmeste julehilsner! 🌟 Imens vi omfavner julestemningen, ønsker vi at minde dig om nogle betydningsfulde emner, der spirer frem indenfor lønområdet.

Selvom december er indhyllet i festligheder og glæde, bærer den også ansvar for lønbogholdere som dig. Lad os tage et øjeblik til at dvæle ved de vigtige emner, der danser i kulisserne af denne magiske måned:

I midten af december kommer der endnu en release i Intect, med ændringer og forbedringer til systemet. Læs mere om det i vores releasenotes.

Du og dine kære ønskes en rigtig glædelig jul fra alle os i Intect!

Frist for lønkørsel

I december er det ekstra vigtigt at være opmærksom på fristen for lønkørslen, da julen giver os nogle helligdage og banklukkedage. Jul og nytår ligger sådan, at sidste frist for indberetning af løn med udbetaling i december, er torsdag d. 28. december kl. 08.00, hvis du bruger NemKonto - og kl. 11.00, hvis du bruger konto-til-konto. Lønnen vil dermed være til disposition på medarbejderens konto fredag d. 29. december. 

Det er vigtigt, at lønnen er på medarbejderens konto i december måned. Hvis lønnen først udbetales i januar, vil den skattemæssigt tilhøre det nye indkomstår, også selvom lønperioden står til at tilhøre december. Ifølge SKATs regler er det nemlig dispositionsdatoen, der er afgørende for hvilken periode lønnen tilhører.

Laver du en løn for december med disposition i januar, vil det betyde, at den samlede løn i gammelt indkomstår vil blive lavere end forventet, mens lønnen i det nye indkomstår vil blive højere end forventet. Det kan have konsekvenser for de medarbejdere, som går på efterløn, på overførselsindkomst eller som ligger tæt på topskattegrænsen.

Vi vil derfor anbefale, at du informerer medarbejderne om, at de får udbetalt deres december-løn i januar, samt underretter dem om, hvilke konsekvenser det kan have.

Husk også, at hvis der ikke er indberettet en løn for virksomheden med disposition i december, så kræver SKAT, at der skal laves en nulindberetning.
Læs mere om nulindberetning i vejledning 'Nulindberetning'.

Ferieåret slutter 31/12

Ferieåret 2022/2023 slutter d. 31. december 2023, og her bør al ferie være afholdt. Det er helt grundlæggende i Ferieloven, at en medarbejder skal holde sin optjente ferie. Hvis ferien ikke holdes, har medarbejderen som udgangspunkt ikke krav på at få udbetalt sine feriepenge.

Arbejdsgiver og medarbejder kan indgå aftale om at overføre eller udbetale de ubrugte feriedage. Sidste frist for at lave aftalen er d. 31. december.
Læs mere om kravene for overførsel af ferie i vejledningen 'Overfør ferie til nyt ferieår'.

Ændring af beskatningsgruppe i nyt år

I slutningen af indkomståret giver SKAT besked til de virksomheder, som skal ændre afregningstidspunkt for A-skat og AM-bidrag pr. 1. januar. Afregningstidspunktet afhænger af, hvordan virksomheden er registreret.

  • En stor virksomhed: AM-bidrag over 250.000 kr. og/eller A-skat over 1 million kr. pr. år. (Afregningstidspunkt: sidste hverdag i måneden).
  • En lille og mellemstor virksomhed: AM-bidrag under 250.000 kr. og/ eller A-skat under 1 million kr. om året. (Afregningstidspunkt den 10. i den efterfølgende måned).

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som en stor eller lille/mellemstor virksomhed på TastSelv Erhverv på skat.dk.

Har du fået besked fra SKAT om, at afregningstidspunktet for A-skat og AM-bidrag er ændret pr. 1. januar, skal du ændre din beskatningsgruppe i Intect.
Læs hvordan du gør i vejledningen 'Sådan retter du afregningstidspunkt for A-skat og am-bidrag'. Ændringen skal laves efter du har bogført december-lønnen, men inden du bogfører den første løn i januar.

Vær også opmærksom på, om du vælger 'med' eller 'uden' forlænget kredit. Regeringen har et par gange besluttet at give forlænget frist for afregning af A-skat, og hvis din virksomhed står med forlænget kredit i beskatningsgruppen i Intect, så vil systemet automatisk afregne til de forlængede frister. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet beslutninger om forlængede betalingsfrister i 2024.

TIN-nummer

Fra januar 2024 er det obligatorisk at indberette et såkaldt TIN-nummer, hvis man har medarbejdere, der bor i udlandet. Det er arbejdsgivers ansvar at indberette TIN-nummer og adresse på medarbejderne, og det er medarbejderens pligt at oplyse det. Det betyder, at hvis der indsendes en indberetning til SKAT, hvor lønperiodens slutdato ligger i januar 2024 eller senere, så skal der medsendes et TIN-nummer. Hvis der ikke er indsendt et TIN-nummer sender SKAT en en advis om de manglende oplysninger. Det er vigtigt, at pointere, at denne advis ikke er en afvisning af lønindberetningen, men blot en besked.

Hvis indkomstmodtager ikke kan oplyse sit TIN

Indberetninger skal fortsat foretages med indkomstoplysninger samt de oplysninger, som virksomheden har tilgængelig. Herefter vil eIndkomst vurdere indberetningen og give svar retur om resultat.

Sådan hjælper I indkomstmodtager med at finde deres TIN

Hvert land har deres eget regelsæt for formatet på TIN. Danmark har for eksempelvis angivet CPR-nr. som det skatteidentifikationsnummer, som virksomheder skal oplyse til deres indkomstudbetaler, hvis de bor i Danmark, men arbejder i udlandet.

Personer bosat i et EU-land kan finde information om, hvordan de finder deres TIN på Europa kommissionens hjemmeside. Er personen bosat uden for EU, f.eks. i USA, kan der findes yderligere information på OECD’s hjemmeside.

TIN-nummer i Intect

I Intect understøtter vi først indberetningen af TIN-nummer fra februar 2024. SKAT har orienteret, at de sender bemærkninger til virksomheders eIndkomstberetninger frem til marts 2024 og derefter er det et krav, at det er inkluderet i eIndkomstindberetning.

Vi har derfor valgt at lægge release af TIN-nummer på medarbejderens ansættelse i vores februar release. For yderligere information om dette, se vores release notes, der kommer til den tid.

Det er muligt at indberette TIN-nummer manuelt hos SKAT, hvis I foretrækker det. Alternativt, kan I se bort fra advarslen fra SKAT, der kommer på januar lønnen og sikre at oplysningerne indsættes i Intect til februar, så de kommer med i indberetningen af februar lønnen.

Store Bededagstillæg

Det er næppe gået nogen lønbogholderes næse forbi, at der kommer et Store Bededagstillæg i 2024. I Intect har vi arbejdet dage og nætter, for at få en løsning på plads.

Løntillægget svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 % af medarbejderens årsløn.

Løntillægget skal optjenes løbende hver måned og kan udbetales på to måder:

  • Løntillægget kan udbetales to gange årligt med lønnen for maj og august måned. 
  • Løntillægget kan udbetales løbende med den faste løn i hver måned.

Hvis en medarbejder fratræder inden udbetalingen skal løntillægget afregnes forholdsmæssigt. Hvis du vil læse detaljerne om lovforslaget, så kan du se dem her.

Vi modtager fortsat nye afklaringer fra arbejdsgiverforeninger mv. om nuancer og særlige forhold, som skal inddrages eller ekskluderes i beregningsgrundlaget. Vi indarbejder så meget som muligt frem til 1. januar, og giver løbende en status på nuancer, som du som arbejdsgiver, måske skal være opmærksom på. I det nuværende setup kan vi fx ikke skelne mellem et fast og variabelt tillæg. Det arbejder vi på at få løst til den næste release.

I Intect lancerer vi en løsning medio december, og vi anbefaler at du læser med i vores releasenotes

Hvis du vil læse detaljerne om lovforslaget, så kan du se dem her.

Skattekort for 2024

Intect modtager automatisk nye skattekort for 2024 i november måned fra SKAT. Skattekortene vil først være gyldige fra 1. januar 2024, og de vil naturligvis først blive anvendt i lønkørslen for januar. 

I januar kører Intect en ekstraordinær kørsel op mod SKAT for at tjekke, om vi har modtaget alle de nyeste oplysninger. Vi anbefaler, at du tjekker op på, at der er modtaget nye skattekort på dine medarbejdere inden den første lønkørsel bogføres i januar. Det kan du gøre ved at lave en stikprøvekontrol på fanen 'Medarbejder - Ansættelse', og under overskriften 'Skattekort' klikker du 'Vis og rediger skattekort'.

Offentlige satser 2024

Når der sker ændringer til de offentlige satser, opdateres det automatisk i Intect på alle standard lønarter. Hvis du selv har ændret i satsen på standard lønarten, vil Intect ikke overskrive din indtastning med de nye satser. Det er derfor vigtigt, at du tjekker op på om satserne er ændret korrekt, inden den første løn bogføres i januar.

For eksempel er der en ny sats for kørselsgodtgørelse i 2024. Den gældende sats for kilometer op til 20.000 pr. år er 3,79 kr. /km., og over 20.000 km. er satsen 2,23 kr. /km. 

Du kan se de nye satser i vejledningen 'Offentlige satser'.

Tips til Intect

Da december er årets sidste måned, benytter mange af vores kunder lejligheden til at foretage en årsafstemning. Vi anbefaler dog, at man løbende afstemmer sin løn måned for måned, for at identificere eventuelle differencer, når de opstår. At finde årsagen til differencer, der skete for et halvt år siden, kan nemlig være en udfordrende opgave.

For at gøre årsafstemningen af A-skat og AM-bidrag nemmere, har vi udarbejdet en vejledning - Se vores guide 'A-skat og am-bidrag for året', hvor vi detaljeret beskriver, hvilke elementer der bør tjekkes for at identificere eventuelle differencer.

Desuden har vi udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan man kan afstemme de beløb, der trækkes fra virksomhedens bankkonto, op imod Intects rapporter. Det sikrer, at beløbene stemmer overens.
Læs mere i vores vejledning 'Afstemning af Bank'.