Nyhedsbrev april 2024

Velkommen til vores april-nyhedsbrev! Kan du mærke det? Foråret er for alvor ved at slå igennem, og vi har allerede sagt farvel til påsken for i år. Det er tid til at nyde solen, de blomstrende forårshaver og samtidig holde styr på alt det, der er vigtigt for dig og dine lønninger. Vi har samlet en række relevante emner for april måned, som du helt sikkert vil finde nyttige, især når det kommer til at håndtere dine lønninger. Så læn dig tilbage, og lad os tage et kig på, hvad der er i vente denne måned.

Release i april

I weekenden den 6. og 7. april har vi releaset en ny version af Intect (Intect 7.0) med nogle nye og meget ønskede features til pensionsordninger. Det er nu muligt at tilføje flere pensionsordninger end 2 og vi indberetter nu også de frivillige betalinger til Pensionsselskaberne.

Hvis du vil læse flere detaljer om, hvad releasen indeholder, så kan du hente vores releasenotes her.

 

Forårets helligdage

Selvom vi ikke længere kan holde fri på Store bededag, så har vi stadig nogle helligdage i løbet af foråret, som ligeledes er banklukkedage, hvor der ikke kan udbetales løn. Påsken faldt tidligt i år og er netop overstået, men foran os har vi Kristi Himmelfartsdag d. 9. maj og dagen efter d. 10. maj er også en banklukkedag. Pinsen banker også på døren den 20. maj, og den dag er også lukket for bankudbetalinger. Så hvis du laver løn for 14-dages lønnede skal du være opmærksom på, at dispositionsdatoen for lønnen kan være anderledes i maj. 

Du kan altid følge med i hvilke banklukkedage, der er for året i vores vejledningen 'Banklukkedage' eller du kan hente vores lønkalender, som også er lavet i et printformat.

Udbetaling af ferietillæg og bededagstillæg i maj

De medarbejdere der er ansat med ferie med løn får deres almindelige fastpåregnelige løn, når de holder ferie. Derudover får de 1% i ferietillæg, som oftest udbetales to gange årligt - i maj og august. Ferietillægget kan også blive udbetalt løbende med, at medarbejderen afholder ferien.

I januar 2024 indførtes Bededagstillægget som ligeledes udbetales i maj og august. Det er også muligt at udbetales det løbende ved hver lønkørsel, som med ferietillægget.

Som lønbogholder skal du ikke selv huske på at få udbetalt ferietillæg og bededagstillæg. Intect beregner hver måned ferietillægget med 1% af den ferieberettigede løn for perioden og bededagstillægget med 0,45% af den fast påregnelige løn. I maj og i august udbetales begge tillæg automatisk i systemet. 

Selvom systemet automatisk udbetaler de to tillæg, vil vi altid anbefale, at du tjekker efter, om du er enig i det beløb, som systemet har beregnet. Har du brug for at få korrigeret det beløb, der udbetales, kan du med fordel læse vejledningen 'Sådan laver du en saldokorrektion på ferietillægget' og 'Regulering af bededagstillæg'.

Hvis du vil vide mere om, hvad ferietillægget er, og hvorfor Ferieloven foreskriver, at det skal udbetales til medarbejdere der har ferie med løn, så har vi beskrevet dette i vejledningen 'Ferietillæg - hvad er det?'.

Hvis du er nysgerrig på bededagstillægget har vi beskrevet det i vejledningen 'Bededagstillæg'.

 

Samlet Betaling – DA-barsel

Samlet Betaling

Som arbejdsgiver skal man betale faste bidrag til en række lovpligtige ordninger, som fx er med til at understøtte det danske arbejdsmarked og sikre bedre vilkår for medarbejderne. Bidragene opkræves som ét samlet beløb hvert kvartal, og man har derfor valgt at kalde det 'Samlet Betaling'.

I april skal der endnu engang afregnes til Samlet betaling, og du vil derfor modtage en opkrævning fra ATP-huset via virksomhedens Digitale Post på virk.dk. Hvis du har spørgsmål til Samlet Betaling, skal du kontakte ATP-huset, da Intect på nuværende tidspunkt, ikke understøtter afregning til Samlet Betaling.

DA-barsel

Det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere. Det er arbejdsgiveren, der skal indbetale til DA-Barsel, for de medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten. Arbejdsgiver kan naturligvis også vælge at indbetale for medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomsten.

Den 15. april afregnes DA-barsel for 1. kvartal 2024.

I Intect tilbyder vi at indberette og afregne til DA-barsel for jeres virksomhed. Det kræver blot, at I får sat systemet op til dette. Læs hvordan du gør det i vejledningen 'DA-barsel'.

Forskudsferie - generelt

I følge den nye ferielov, der trådte i kraft i september 2020, har arbejdsgiver mulighed for at tillade et valgfrit antal dages forskudsferie til virksomhedens funktionærer – således at de eksempelvis kan holde en hel uges efterårsferie i oktober, selvom der normalt kun er optjent 4,16 dage på det tidspunkt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man maksimalt må tildele det antal forskudsferiedage, som medarbejderen kan nå at optjene inden ferieåret slutter den 31/8. En medarbejder kan dermed ikke flytte en negativ feriesaldo fra ét ferieår til et andet. Man må dog altid gerne stille sine medarbejdere bedre end loven, så det er tilladt at aftale, at medarbejderen får et ekstra antal feriedage betalt af arbejdsgiver.

I Intect kan du indsætte et antal forskudsferiedage under 'Medarbejdere - Ansættelse' eller på virksomhedens ansættelsesskabeloner. Afholdelse af forskudsferie vil resultere i en negativ feriesaldo, som medarbejderen efterfølgende optjener, og den negative saldo udlignes dermed automatisk ved den efterfølgende optjening.

Vejledningen 'Forskudsferie' beskriver, hvordan du tilføjer forskudsferiedage.

Tips til lønsystemet - Bogføring

En af de emner, der indimellem er spørgsmål til i vores support, er bogføring. Det er selvfølgelig vigtigt, at lønnen bogføres korrekt og til tiden, men det stopper ikke der. Efter lønkørslen, skal regnskabet også være i orden.

Hver virksomhed har sin egen måde at håndtere lønregnskabet på, og det afspejler sig også i vores system. Små virksomheder har typisk en simpel bogføring med kontonumre tilknyttet hver lønpost. Større virksomheder har måske brug for at opdele lønnen på forskellige afdelinger eller endda på mere detaljerede niveauer, også kaldet dimensioner.

I Intect har du mulighed for at sætte dette op, så systemet automatisk danner en bogføringsfil på afdelinger eller dimensioner. Hvis du har tilretninger til din opsætning, kan du lave tilretningen og med det samme se, om ændringen giver dig det ønskede resultat, ved at trække en ny bogføringsfil (Løntotaler).

Læs mere om hvordan du opsætter afdelinger i vejledningen 'Afdelinger og Produktionsenhedsnummer' og hvis du er nysgerrig på hvordan bogføring på dimensioner fungerer, kan du med fordel se mere i vejledningen 'Dimensioner'.

Vi har ligeledes en række vejledninger, der beskriver de bogføringsprincipper, som Intect arbejder ud fra på de forskellige opsparinger, man kan opsætte i systemet. Grundlæggende arbejder vi ud fra nettoprincippet, hvilket vil sige at systemet regulerer bevægelsen (opsparing minus udbetaling) i bogføringen. Fordelen ved at benytte denne metode er, at det gør det muligt at afstemme løntotalerne direkte op i mod eIndkomst.

Du kan læse mere om bogføring i vejledningerne:

'Bogføring af Fritvalgskontoen'

'Bogføring af søgnehelligdagskontoen'

'Bogføring af feriepengehensættelsen'

'Bogføring af bededagstillæg'

Det er muligt at opsætte en kontoplan til brug i bogføringen. Kontoplanen kan sættes op under 'Virksomhed-Opsætning-Integrationer' eller du kan indsætte kontonummer direkte under lønartsopsætningen. Se flere detaljer i vejledningen 'Opsætning af kontoplan'.