Podcast: Den nye ferielov – Intect er klar, men er du?

Ferielov

Du er højst sandsynligt allerede blevet gjort opmærksom på, at vi får ny ferielov i Danmark pr. 1. september 2020.

Da loven vil få stor betydning for måden, hvorpå man som medarbejder optjener og afholder sin ferie, samt hvordan du som arbejdsgiver skal udbetale feriepenge i og efter overgangsperioden, har vi i dette indlæg valgt at samle ferielovens hovedprincipper, så du kan føle dig godt forberedt frem mod 2020.

Samtidig vil det også være muligt for dig som arbejdsgiver at læse, hvordan du i Intect kan bearbejde den nye ferielov – herunder eksempelvis hvilke rapporter, du kan trække, og hvornår.

Podcast om den nye ferielov

Hvis du er lidt mere til lyd end til tekst, så har vi selvfølgelig også lavet et podcast-afsnit om den nye ferielov. Her går vores CEO, Frants Moraitis, og vores CCO, Tejn Nielsen, i dybden med ferieloven og deler deres holdning om denne med dig.


Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

I dag optjener man som lønmodtager ferie i kalenderåret fra januar til december. Ferien kan dog først afholdes fra 1. maj året efter og 12 måneder frem. De nuværende regler bygger således på et princip om forskudt ferie.

Det er netop princippet om den forskudte ferie, der nu laves om på.

Som lønmodtager kan man nemlig i den nye ferielov allerede afholde sin ferie, i takt med at man optjener sine feriedage. Den ferie man optjener i oktober måned, kan således allerede afholdes måneden efter. Det er det, der kaldes samtidighedsferie.

Det nye ferieår vil fra 2020 strække sig fra 1. september til 31. august året efter. Med den nye lov vil det desuden være muligt at afholde ferien helt op til 16 måneder efter, den er optjent. Den ferie man har optjent i fra 1. september 2020, skal derfor senest afholdes den 31. december 2021.


Ferie allerede fra starten af ansættelse

Som det er i dag, kan nye lønmodtagere risikere at skulle vente i op til 16 måneder, før de første gang kan gå på betalt ferie. Hovedformålet med den nye samtidighedsferie er at give denne gruppe af lønmodtagere mulighed for at afholde betalt ferie allerede fra starten af deres ansættelse.

Her et lille eksempel. I perioden fra september til slut november har en given lønmodtager optjent 6,24 feriedage, som lønmodtageren kan vælge at afholde som juleferie i december. Ønsker lønmodtageren blot at afholde 5 af de i alt 6,24 optjente feriedage, vil han/hun altid kunne gemme restferien, da der er hele 16 måneder at afholde ferien i. Ved overgangen til det nye år vil lønmodtageren have 3,32 feriedage til gode.

Vælger lønmodtageren at afholde 3 ugers sommerferie i juli, vil han/hun på dette tidspunkt have optjent 15,80 feriedage (inklusiv de 3,32 feriedage fra før nytår). Der er hermed en rest tilbage på 0,8 feriedage. Den 31. august vil lønmodtageren således have optjent 5 feriedage (inklusiv de 0,8 feriedage), som han/hun kan vælge af afholde som efterårsferie i oktober.

 

Feriepenge ’indefryses’ i ny overgangsordning

Hvad så med den ferie man har optjent, men endnu ikke afholdt, når den nye samtidighedsferielov træder i kraft?

For at sikre at arbejdsgiveren ikke lider overlast i overgangsåret, og dermed slipper for at skulle betale 10 ugers ferie til hver medarbejder indenfor 12 måneder, er der lavet en overgangsordning med ’indefrysning’.

Den ferie man har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ’indefryses’ og vil først blive udbetalt, den dag man forlader arbejdsmarkedet (når du enten er berettiget til pension og/eller flytter ud af landet). Man anvender altså den nye ferielov i overgangsåret.

De ’indefrosne’ feriedage forvaltes indtil da af ‘Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler’, der er en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

Som arbejdsgiver har du tre 3 valgmuligheder for betaling til Lønmodtagernes Fond:

1.    Du kan betale hele beløbet for overgangsåret til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler med det samme i 2021

2.    Du kan beholde pengene mod en årlig indeksering og betale i takt med, at medarbejderne får opsparingen udbetalt

3.    Du kan lave en kombination af ovenstående, hvor du betaler for nogle medarbejdere, men ikke for andre. Det kan du gøre hvert år.

 

Hvad så med ferietillægget?

Også ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, da ferietillægget ikke vil kunne blive udbetalt ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie. Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder eller 2 gange årligt. For perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret vil blive udbetalt sammen med lønnen for august måned.

Som arbejdsgiver vil du således have valget mellem to forskellige udbetalingsprofiler.

Alle lønmodtagere vil have ret til samme antal feriedage som ved den nuværende lov (2,08 feriedage om måneden). Varslingsreglerne er tillige de samme som i dag og du har fortsat krav på 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

 

Hvordan hjælper vi dig hos Intect?

I Intect har du mulighed for at differentiere mellem før og efter indefrysningen. Det vil være muligt at trække rapporter for feriehensættelsen før indefrysningen, som du kan anvende til dit regnskab.

Derudover har du mulighed for at trække en særskilt rapport, hvor du kan se det aktuelle indefrosne beløb. Denne rapport reguleres selvfølgelig løbende frem til d. 31/8-2020 og vil kunne anvendes til rapportering hos LD.

Med andre ord; vi har taget højde for de aspekter af ferieloven, som er allermest relevante for dig, og vi hjælper dig derudover selvfølgelig også godt på vej med besvarelse af spørgsmål omkring ovenstående.

 

Læs mere om vores funktioner og fordele via linket her.

Recommended Posts