Mød Mikkel fra vores implementeringsteam

Læs med i dette blogindlæg, hvor vi har stillet Mikkel en række spørgsmål vedrørende værdier, arbejdsmiljø og hverdagen som implementeringskonsulent i Intect.

intect_medarbejder_togo_implementering

Mikkel Togo Lange har det seneste år arbejdet som implementeringskonsulent i Intect, hvor han
har dedikeret sig til at finde best practices, når det kommer til at oplære og samarbejde med kunder. Mikkel har mere end 6 års lønfaglig erfaring inden for områder som Customer Care, procesudvikling og undervisning, og han er et vigtigt bindeled mellem den lønansvarlige og Intect som systemudbyder. På blot et år har han gjort sig særdeles vigtig i udviklingen af Intects implementeringsprocesser.

Hvordan vil du beskrive din hverdag i Intect?

Som implementeringskonsulent arbejder jeg primært med implementering af nye kunder samt drift og optimering af disse, og så bruger jeg også en del tid på at udvikle vores arbejdsprocesser. Det betyder, at der er stor variation i min hverdag. Det kan både gå stærkt med en masse kundemøder og vejledningssessioner, men jeg har også dage, hvor jeg kommer ned i tempo, og hvor jeg har tid til selvfordybelse og refleksion over vores arbejdsmetoder.

Samtidig er min hverdag præget af stor fleksibilitet, hvor jeg selv kan styre mine arbejdstider – om jeg eksempelvis arbejder tidligt om morgenen eller sent om aftenen – og om jeg arbejder hjemmefra eller på kontoret. Generelt oplever jeg, at der er stor frihed under ansvar, og det gør det nemmere for mig at balancere arbejde og fritid, hvilket jeg sætter stor pris på.  

Kan du beskrive arbejdsmiljøet i Intect?

Arbejdsmiljøet i Intect er karakteriseret af god og åben kommunikation – både internt i de forskellige teams og på tværs i organisationen. Det er med til at skabe de ideelle rammer for godt samarbejde og effektivitet, når det handler om at komme i mål med opgaver. Vi har et rigtig godt kollegialt fællesskab præget af en god jargon, og det betyder, at vi er gode til at tale sammen, udtrykke vores udfordringer og hjælpe hinanden.
 

Som medarbejder og kollega, er der nogle værdier, der er vigtige for dig?

Både som medarbejder og kollega er det vigtigt for mig, at der er sammenhold, åben kommunikation, og at man er ærlig over for hinanden. For mig at se er det alfa og omega, at alle medarbejdere tør give sin mening til kende og fortælle, når man synes noget går godt, og når der er noget, der skal ændres på. Det er vigtigt både for den individuelle og den forretningsmæssige udvikling i organisationen. Og det oplever jeg i Intect som en af de gennemgående værdier.


Hvordan vil du karakterisere Intects implementeringssetup?

Når jeg sammenligner implementeringssetuppet fra mine tidligere arbejdspladser med det, vi gør i Intect, så er jeg ikke i tvivl om, at vi i Intect har formået at skabe en unik og velfungerende proces, som skaber værdi for vores kunder.

Modsat mange andre udbydere inkluderer vi kunderne og har dem med igennem hele opsætningen, så de får hands-on erfaring og føler sig godt klædt på, når de skal køre deres første løn på egen hånd. Selvom det helt lavpraktisk tager længere tid, så er det uden tvivl godt givet ud, da kunderne bliver mere selvkørende i systemet og derfor ikke har samme behov for support. Det er en proces, som vi har fået meget ros for af kunderne, og som vi bliver bedre og bedre til.


Hvilke udviklingsmuligheder har du i Intect?

Jeg oplever, at der er gode muligheder for faglig udvikling i Intect. Som tidligere beskrevet er jeg meget involveret i vores procesudvikling, og i den sammenhæng viser ledelsen mig stor tillid, og jeg får lov at gøre mange af de ting, som jeg gerne vil. Jeg har stor medbestemmelse, og min mening og ideer bliver hørt og i de fleste tilfælde også efterkommet. Og det giver mig selvfølgelig motivation til at lægge endnu flere kræfter i arbejdet.  

Hvordan ser fremtiden ud?

Jeg er generelt meget interesseret i ledelse, og qua at jeg har været meget involveret i udviklingen af implementeringsprocessen, synes jeg også det kunne være fedt på et tidspunkt at komme til at lede denne proces. Det ser jeg helt sikkert, at der er mulighed for i Intect. Vi vokser en del i øjeblikket, og det betyder, at vores implementeringsteam stødt udvides, og her er jeg sikker på, at jeg kan være med til at udvikle og præge forløbet. Min erfaring er, at man som medarbejder vokser med Intect – og ikke fra Intect.