Intects standardrapporter

Liste over Intects standardrapporter

 

I Intect får du blandt andet adgang til følgende standardrapporter, som alle kan tilgås i PDF, HTML, XLSX og CSV.

 • Bogføringsfil
 • Lønseddelstotaler med alle transaktioner og detaljer
 • Alle lønsedler som samlet fil
 • Fejl, advarsler og opmærksomhedspunkter på lønkørsel
 • E-indkomst indberetning
 • E-indkomst for valgfri periode
 • Betalingsoversigt
 • Lønartstotaler til f.eks. afstemning i forhold til skæve regnskabsår eller udviklingsanalyse.
 • Løndetaljer for periode, hvor man kan trække alle data ud for valgte lønarter ud fra ønskede datointerval f.eks. til efterregulering med tilbagevirkende kraft eller controlling.
 • Medarbejder / lønartsmatrix som giver fuldt overblik over hele lønkørslen i et ark
 • Lønkørselssammenligning som sammenligner to lønkørsler
 • Saldi på selskabsniveau
 • Medarbejdersaldi
 • Saldohistorik – Et kontoudtog, som viser bevægelser over en ønsket angivet periode på en lønart
 • Feriesaldi
 • Saldi for fritvalgsordning og søgnehelligdage
 • Medarbejderstamdata
 • Logfil af væsentlige forhold
 • Alle saldi

Udfyld formularen nedenfor og vi vil kontakte dig snarest