HR og løn: Et samarbejde der gavner dine medarbejdere

Podcast om HR og løn

Hvis du er lidt mere til lyd end til tekst, så har vi også lavet en podcast-episode om samarbejdet mellem HR og løn.  Her deler vores CEO, Frants Moraitis, og vores CCO, Tejn Nielsen, deres tanker om førnævnte.

(LYDFIL)

 

Samfundet og arbejdsmarkedet bliver mere og mere vidensbaseret. Folk bliver i stigende grad headhuntet og virksomheder gør i det hele taget meget for at tiltrække de rigtige medarbejdere. Hvis din virksomhed skal være konkurrencedygtig, skal du gøre det samme, eller som minimum værne om de medarbejdere, du har.

Udover at en medarbejder selvfølgelig leverer et stykke arbejde for virksomheden, skal en virksomhed i stigende grad også fokusere på at servicere sine medarbejdere. Her ligger de vigtigste medarbejder-services hos HR og løn. Der skal derfor naturligvis være et stærkt samarbejde mellem de to afdelinger. 

Kom godt fra start 

Det ér dyrt at få nye medarbejdere – men det er endnu dyrere at tabe dem igen! Den tid og penge, der sikrer at en ny medarbejder kommer ordentligt ind i virksomheden og arbejdet, er godt givet ud. Sørg for at være ordentligt forberedt. Det er vigtigt at de forskellige systemer i HR og løn taler med hinanden, så det er nemt at oprette en ny medarbejder. Sørg for at have lagt en plan allerede inden medarbejderen starter, og at de har hvad de skal bruge af hardware etc. 

Sæt dig i medarbejderens sted 

Kan du svare klart ”ja” til, at de forhold, du byder dine medarbejdere, er dem, du selv gerne ville arbejde under? I så fald gør du nok meget rigtigt! De fleste vil gerne have en arbejdsplads, der giver dem plads til udvikling. De vil møde op hver dag og føle, de gør en forskel. Sørg for at efteruddanne dine medarbejdere og at betale for det. 

Samtidig kan du med fordel holde dig orienteret i overenskomster og i lønudvikling via Danmarks Statistik for at sikre, at du tilbyder en konkurrencedygtig løn. Det kan også indebære andre medarbejderfordele, såsom betalt internet i hjemmet, rabatter forskellige steder eller lignende. 

Integrer afdelingerne 

At HR- og lønafdelinger skal integreres, betyder selvfølgelig ikke, at de skal smelte helt sammen. Der ér forskelle på HR og løn, og det er helt fint. Men der ér altså rigtig meget at vinde ved at sørge for, at afdelingerne spiller sammen. De arbejder begge mod fælles mål – at tage sig af dine medarbejderes behov og i sidste ende at styrke din virksomhed. 

Som tidligere nævnt er det først og fremmest helt essentielt, at systemer brugt af HR og lønadministrationen arbejder godt sammen og nemt kan udveksle data. Det mindsker tid brugt med indtastning, minimerer fejl og gør det langt nemmere for dig at analysere på data til udvikling af din virksomhed. Krav til compliance bør også håndteres på tværs af afdelinger. 

Sammenhold KPI’erne 

KPI’er er et godt redskab til at måle succesraten i din virksomhed, også når det kommer til medarbejdertilfredshed. Også her er HR og løn værd at holde tæt på hinanden. Eksempelvis KPI’er omkring fejlhenvendelser om løn, og hvor lang tid det tager at reagere på dem, kan holdes sammen med KPI’er omkring f.eks. sygefravær eller overtid.  

KPI’er relateret til hhv. løn og HR kan på den måde være med til at indikere om medarbejderforholdene er tilfredsstillende. 

I det hele taget er essensen at være lydhøre overfor sine medarbejdere og komme forventninger og bekymringer i forkøbet, hvad end det gælder løn eller HR. Om du sidder i en stor virksomhed med administration i et Shared Services Center eller en virksomhed med få ansatte, så sørg for, at HR og løn arbejder godt sammen. Det giver både din virksomhed og dine medarbejdere det bedste udbytte.