Hotel-, restaurations- og turistbranchen

Med Intect får I et intuitivt og brugervenligt lønsystem, der er udviklet til at administrere de – til tider – komplicerede løn- og ansættelsesforhold, som gør sig gældende i hotel-, restaurations- og turistbranchen.

Nem overenskomststyring

Hotel-, restaurations- og turistbranchen er præget af mange medarbejdergrupper, der arbejder under forskellige overenskomster. For at minimere fejl og manuelt arbejde har vi i Intect gjort det nemt at håndtere de branchespecifikke overenskomster via vores skabeloner, således at den enkelte medarbejder er tilknyttet sin respektive overenskomst.

Systemintegrationer

Planlægning og tidsregistrering er en vigtig del af hotel- og restaurationsbranchen, og derfor har vi i Intect faciliteret samspillet mellem planlægning og løn igennem en lang række integrationer, herunder Quinyx, Planday, Timeplan, FlexyBox, Samesystem, Titanplan og Tamigo - enten via direkte integrationer eller filupload.

Omkostningsfordeling

Med Intect som jeres intuitive lønsystem får I struktur på fordelingen af lønomkostninger, når en medarbejder eksempelvis skifter fra én afdeling af virksomheden til en anden, eller når en ansat udlånes på tværs af organisationen. Således kan I være sikre på, at lønomkostningerne indregnes der, hvor det respektive arbejde bliver udført.

Du betaler pr. lønseddel

I hotel-, restaurations- og turistbranchen er der typisk mange medarbejderudskiftninger og sæsonprægede aktiviteter, som betyder op- og nedskaleringer af staben i visse måneder. Derfor er der ofte behov for at have en del inaktive ansættelser, som der i en periode ikke køres løn til. Heldigvis betyder det ikke noget i Intect, da I betaler pr. lønseddel. 

Dette siger vores kunder om Intect

Grønland