Hjælp til implementering af Intect: Levering af data

Hos Intect hjælper vi dig selvfølgelig gerne med implementeringen af systemet. Når du vælger at få assistance til din implementering, gennemgår du en proces på i alt 7 trin. 

Processen kan du læse mere om her.

For at sikre de bedst mulige forudsætninger for implementering, skal vi bruge så meget data som overhovedet muligt fra dig. I dette indlæg lister vi de data, vi skal bruge, for at sikre dig den bedst mulige start med Intect.

 

Overordnet information 

 • CVR nr.  
 • Stor eller lille virksomhed (i forhold til skattebetaling) 
 • Bank information (Konto- og registreringsnummer) 
 • Navn på underskriver af Nets aftale  
 • Indberettes der til DST eller DA?

 

Information omkring de enkelte medarbejdere

 • Fornavn  
 • Mellemnavn  
 • Efternavn  
 • CPR nr.  
 • Adresse  
 • Postnummer  
 • By  
 • E-mail (Hvis lønsedler skal modtages via Intect) 
 • Type af skattekort (Hovedkort/bikort) 
 • Ansættelsesdato  
 • Anciennitetsdato (Hvis medarbejderen har dette) 
 • Bankregistreringsnummer 
 • Kontonummer 
 • Ekstern ref. (Dette er deres unikke medarbejdernummer/ID, såfremt de har dette) 
 • Ferie (Optjeningsform)  
 • Feriefridage  
 • Ferietillæg 
 • Pensionsudbyder 
 • Procentdel af pension eller beløb (Medarbejder) 
 • Procentdel af pension eller beløb (Arbejdsgiver) 

 

Data fra Danmarks Statistik

 • Aflønningsform  
 • Ansættelsesform 
 • Ansættelsesvilkår 
 • Jobstatus 
 • Jobfunktionskode (Disco)

Samt saldi for eventuelle funktionærer

 • Ferie optjent 2018  
 • Feriedage optjent 2018 
 • Feriedage afviklet fra 1/5-31/12-19 
 • Ferie optjent 1/1-31/8-19 
 • Feriedage optjent 1/1-31/8-19 
 • Ferie optjent 1/9-31/12-19 
 • Feriedage optjent 1/9-31/12-19 
 • Evt. saldi til fritvalg/SH  

 

Øvrige løndata

 • Samt evt. fast løn 
 • Timeløn (Sats) 
 • Fri tlf. 
 • Tillæg  
 • Andre løndele som beregnes med medarbejderne 

Recommended Posts