Nye satser for 2018 for specifikke løntyper

Nye satser for 2018 opdateret i Intect

For at gøre lønadministration nemmere for dig, så du ikke skal tænke over de korrekte satser, har Intect allerede opdateret lønarterne i lønsystemet med de nye satser for 2018.

Med skiftet fra 2017 til 2018 bringer vi Intect Opdatering januar 2018. Det indeholder bl.a. opdaterede satser for specifikke lønarter (jævnfør SKAT’s satser), der træder i kraft fra dags dato:

 

  Udgået sats for 2017 Gældende sats for 2018
Kørselsgodtgørelse ind til 20.000 km 3.53 3.54
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km 1.93 1.94
Rejsegodtgørelse / diæter – Logi 209 214
Rejsegodtgørelse / diæter – Chauffører i DK 75 75
Rejsegodtgørelse / diæter – Chauffører i udlandet 150 150
Rejsegodtgørelse / diæter – kost mm. 487 498
Sygedagpenge 114.73 116.22
G-dage 849 860

 Skal du lave løn for 2018?

De nye satser er trådt i kraft for hele systemet, og derfor skal du manuelt ændre satserne på den løn, du indtaster for 2017. Det gør du på selve lønposten under løndata, hvor du kan redigere beløbet per enhed.

Sådan bogfører du med satserne for 2017.