Vi udvider teamet: Mød vores nye medarbejdere

Intect vækster, hvorfor vi endnu en gang har udvidet vores team med to nye medarbejdere, som vi vil præsentere for dig i dette indlæg. Vi vil nemlig gerne give dig et konkret indblik i vores organisation, så du kan blive klogere på, hvilke profiler og kompetencer, der nu er med til at drive og udvikle Intect.

Introduktion til de nye medarbejdere 

Gitte Normind og Mikael Berg blev en del af Intect samtidig, hvor de begge sidder i roller som Senior Payroll Advisors. Men trods Gitte og Mikael deler selvsamme titel, har de forskellige ansvars- og fokusområder, der understøtter de respektive kompetencer, som de hver især tilfører Intect 

Gitte har størstedelen af sit arbejdsliv beskæftiget sig med løn, hvor hun har været tilknyttet som supportkonsulent for forskellige lønsystemer på markedet. Gitte har blandt andet har stået for udarbejdelse af vejledninger og opbygning af supportcenter til intern såvel som ekstern brug.  

Mikael har i flere år beskæftiget sig i spændingsfeltet mellem HR og løn for søfarende. Derudover har han arbejdet som teknisk supportkonsulent i en international koncern og har – på samme vis som Gitte – flere års erfaring fra andre lønsystemer, hvor han har været ansvarlig for den tekniske del af supporten.  

Hvad er din rolle i Intect?  

”Først og fremmest er jeg hovedperson med henblik på supporten. Udover at svare på de henvendelser, vi får, skal jeg selvfølgelig også sørge for, at vores kunder føler sig godt behandlet og hurtigt får svar på deres spørgsmål. Sidst men ikke mindst skal jeg være med til at sikre, at der er den selvhjælp, kunderne har brug for, så de i højere grad har mulighed for at være selvkørende. Med andre ord bestræber vi os på, at der skal være minimum support, da det stemmer bedre overens med det intuitive lønsystem, som Intect jo er.” – Gitte.  

”Da Gitte hovedsageligt skal stå for supporten, har jeg ansvaret for den mere tekniske del. Jeg skal blandt andet arbejde med vores database og teste de nye funktioner, der løbende bliver udviklet i Intect. Kort og godt er mit ansvarsområde inden for support, særligt med henblik på det tekniske udviklingsarbejde.” – Mikael.   

Hvorfor valgte du at arbejde i Intect?  

”Jeg valgte at arbejde for Intect, da Intect først og fremmest er ved at gå fra at være en ny virksomhed til en mere etableret størrelse. Samtidig ser jeg et potentiale i at bringe min egen viden i spil og være med til at opbygge strukturen omkring supporten og styrke bindeleddet mellem den lønfaglige og tekniske del.”  Mikael. 

”Det, der især tiltrak mig, var, at Intect er en nyere virksomhed. Produktet er nyt og bygget op omkring nyeste teknologi, hvilket giver nogle helt andre muligheder. Derudover er det især spændende, at Intect er denne her innovative entreprenørvirksomhed med en helt anden ånd, end hvad jeg er vant til.” – Gitte.  

Hvad er det mest spændende ved at være en del af Intect?  

”Det mest spændende ved at være en del af Intect er klart denne her entreprenørånd, som jeg tidligere har været inde på, og ikke mindst den grad af medbestemmelse, du får som medarbejder, i forhold den fremtidige udvikling af Intect.” – Gitte.  

”Det er uden tvivl muligheden for at være med til at præge Intect, der i forvejen har et spændende produkt. Derudover spiller min personlige interesse selvfølgelig også ind, da jeg får lov til at sidde med de arbejdsopgaver, jeg finder særlig spændendende. – Mikael.  

Hvad byder fremtiden på for dig i Intect?  

”Min fremtid i Intect byder på en masse forskellige projekter, hvor jeg blandt andet skal være med til at bringe min viden i spil og få testet systemet og de nye funktioner, for derigennem at understøtte den rejse, Intect har begivet sig ud på, hvor vækst og udvikling går hånd i hånd.” – Mikael.  

”Fra nu af og fremadrettet skal jeg være den drivende kraft i forhold til at bygge supporten op og samtidig sikre, at kunderne får en god behandling og ikke har brug for vores hjælp i samme omfang, men bliver mere selvhjulpne i systemet.” – Gitte.  

Vil du se, hvem der ellers arbejder i Intect?  

Kunne du tænke dig at se, hvem der udgør resten af teamet bag Intect, kan du med fordel besøge vores Team-sideHer finder du et overblik over alle medarbejdere i Intect.