Lønafdelingens tre vigtigste arbejdsopgaver i 2021

Ligesom de fleste virksomheder og afdelinger har mange lønafdelinger på samme vis gennemgået et år præget af betydelige forandringer i form af større, organisatoriske omstruktureringer.

Spredningen af COVID-19 har kort og godt tvunget virksomheder til at gentænke rutineprægede arbejdsgange med henblik på at imødekomme det nye verdensbillede, der har vendt op og ned på hverdagen, som vi bedst kender den – eller i hvert fald kendte den.  

Trods fremtiden synes svær at forudsige, er der alligevel tre overordnede fokusområder, du bør være særligt opmærksom på i 2021 

Dataadgang og -deling får en kritisk, driftsmæssig betydning 

Taget vores nye hverdag i betragtning, hvor vi arbejder mere og mere hjemmefrategner der sig et billede af, at 2021 for alvor bliver året, hvor data i højere grad deles på tværs af systemer og afdelinger i opretholdelsen af en produktiv hverdag.  

Stigningen i hjemmearbejde nødvendiggør, at den enkelte medarbejder ikke forsinkes af, at forretningskritiske data er utilgængelige. Med andre ord vil et sømløst dataflow skabe stormærkbar værdi, der styrker graden af samarbejde, automatisering og effektivisering fremadrettet 

Hermed understreges vigtigheden i, at man benytter systemer, der understøtter ovenstående tankegang, og at medarbejderni lønsystemet har mulighed for at behandle og tilgå data i realtid. På denne vis styrkes samarbejdet yderligere, da den enkelte medarbejder vil være opdateret på, hvilke nyeste ændringer/tilføjelser, de andre medarbejdere har lavet.  

Hjemmearbejde skærper kravene til IT-sikkerheden 

Det er ikke nogen overraskelse, at lønbogholderne behandler følsomme data på daglig basis. Overraskelsen ligger snarere i de pludselige tiltag og restriktioner, der opstod som resultat af pandemiens spredning tilbage i marts 2020 

For nogle virksomheder medførte de nye tiltag og restriktioner, at der ikke var ordentlig forberedelsestid med henblik på udarbejdelse af sikkerhedspolitikker og -foranstaltninger.  

Hjemmearbejde, særligt i forhold til logistik, blev dog hurtigt koordineret. Men nu da den langsigtede plan herom er lagt, står udarbejdelsen af sikkerhedspolitikker og -foranstaltninger forrest i køen. For sandheden er, at cyberkriminelle med tiden bliver mere kreative, og antallet af angreb vil fortsat vokse.  

Den overordnede IT-sikkerhed og sikring af data bør derfor være topprioritet for enhver lønafdeling i det kommende år. Med andre ord bør retningslinjerne for måden, hvorpå der arbejdes med løn, i højere grad fokusere på sikkerhedselementet.  

Opretholdelse af forholdet mellem virksomhed og medarbejder 

Den sidste og tredje løntendens for det kommende år vedrører forholdet mellem virksomhed og medarbejder, der, mere end nogensinde før, bør bevares og opretholdes.  

Korrekt løn til tiden bør være den sidste bekymring, en medarbejder måtte have, set i lyset af en tid, hvor der er nok at bekymre sig om. Såfremt der sker fejl, er det afgørende, at fejlen kan rettes hurtigst muligt, da hver enkelt medarbejder er afhængig af, at de får deres løn til tiden.  

Samtidig har korrekte lønkørsler stor betydning for virksomhedens overordnede medarbejdertilfredshedperformance og bundlinje. 

Undersøgelser peger endvidere på, at flere og flere medarbejdere foretrækker at få udbetalt deres løn, når de har behov for den. Dette er eventuelt en vej, du som arbejdsgiver kan udforske, da forholdet mellem virksomhed og medarbejder er vigtigere end nogensinde før, grundet medarbejderens større behov for tillid og sikkerhed i arbejdslivet såvel som privatlivet.