Fungerer din lønadministration? Sådan undgår du at skade medarbejderglæden i din virksomhed

En velfungerende lønadministration er afgørende for den overordnede medarbejdertilfredshed. Dette er noget, de færreste virksomheder er opmærksomme på, hvilket kan skyldes, at en direkte sammenhæng mellem lønadministration og medarbejderglæde måske ikke umiddelbart virker gennemskuelig eller oplagt.

I dette indlæg kigger vi derfor nærmere på nogle af potentielle skader en problematisk lønadministration kan medføre, og ikke mindst hvordan man som virksomhed går udenom disse faldgruber.

Hvilken effekt medfører fejl i lønkørslen? 

Opstår der fejl i forbindelse med lønkørslen, kan det medføre en forsinket lønudbetaling, hvilket i høj grad påvirker medarbejderne. På trods af at en virksomhed ellers har et inspirerende arbejdsmiljø med en dertilhørende høj medarbejdertilfreds, har medarbejderne økonomiske forpligtelser i det private, som spiller en afgørende rolle i forbindelse med deres generelle velvære.  

Hvor virksomheden måske ikke oplever den øjeblikkelige virkning af fejl, forholder det sig altså modsat for medarbejderne, der med andre ord betaler prisen for den unøjagtige lønproces, da forsinkede lønudbetalinger skaber komplikationer i privatøkonomien. For majoriteten af medarbejdere ser arbejdsgivere en klar sammenhæng mellem deres økonomiske udfordringer og velvære. En kritisk konsekvens, som vi uddyber i det følgende afsnit. 

Tilliden til virksomheden forsvinder 

Når fejl skal rettes, er det en omkostningsfuld affære for virksomheden. Dette skyldes, at det lønadministrative arbejde skal gennemgås og behandles på ny. Udover den konkrete ekstraudgift det medfører, har det dog også en signifikant indvirkning på tilliden mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.  

Mistillid mellem medarbejderen og arbejdsgiveren kan betragtes som en af de længerevarende skader, der forværres jo flere gange medarbejderen udsættes for lignende fejl. Når disse fejl forekommer, signalerer det en manglende prioritering af medarbejderen, som bliver denne ikke værdsat. Dette fører i værste fald til, at medarbejderen søger væk fra virksomheden, hvilket er ærgerligt nok i sig selv, men samtidig også en stor omkostning, da du skal bruge penge på rekruttering af en ny medarbejder.  

Hvordan omtales din virksomhed?  

I forlængelse af ovenstående afsnit, hvor vi pointerede, hvordan fejl i lønkørslen fører til mindsket tillid, bør man også have sin virksomheds omdømme in mente. Er der en udtalt utilfredshed blandt medarbejderne, eventuelt grundet for sene lønudbetalinger, er der overhængende fare for, at dette budskab når ud over virksomhedens rammer.  

En dårlig omtale skader ikke bare arbejdsmiljøet, men også virksomheden som brand. Dette kan få konsekvenser for den fremtidige rekruttering af nye medarbejdere, der kan risikere at vælge virksomheden fra af samme årsag. Hertil skal nævnes, at der faktisk findes websteder, der fungerer på samme måde som Trustpilot, hvor medarbejdere kan slå virksomheder op og læse om tidligere medarbejderes anmeldelser og vurderinger af det respektive arbejdsmiljø.  

Sådan vedligeholder du medarbejderglæden i din virksomhed 

Du kan aktivt medvirke til, at din virksomhed mindsker antallet af fejl i lønkørslen og derved vedligeholder medarbejderglæden og -tilfredsheden. Ved at vælge Intect får du et lønsystem, der tager højde for medarbejderoplevelsen, da systemet er intuitivt med lønsedler, der er til at forstå 

En funktion ved Intect, der særligt mindsker din fejlmargin, er systemets realtidsdata, som gør det muligt for dig at se de konkrete effekter af din lønkørsel med det samme. På den måde kan eventuelle fejl hurtigt opdages og rettes.

Med særligt fokus på medarbejderglæden gør Intects godkendelsesflow en konkret forskel. Ved at gøre det muligt for medarbejderne selv at tilgå et kladdeformat af deres lønseddel inden lønnen bogføres, kan eventuelle fejl på lønsedlen rettes inden lønkørslen. Ved at involvere medarbejderne i lønprocessen øges tilliden, samtidig med at mængden af fejl reduceres markant.