FAQ – De oftest stillede spørgsmål om den nye ferielov

I Intect modtager vi mange spørgsmål omkring den nye ferielov. Læs med i dette blogindlæg og få svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft i Danmark, og det har givet anledning til en masse spørgsmål hos den enkelte virksomhed. Hos Intect møder vi især spørgsmål relateret til overgangsperioden, indefrysningsperioden og samtidighedsferie, som vi har besvaret i afsnittene nedenfor. 

Hvis du ikke finder tilstrækkelige svar på dine spørgsmål, eller du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi i Intect kan hjælpe dig med håndteringen af den nye ferielov, kan du kontakte vores team via nedenstående link. 

Kontakt os


Overgangsperioden

Overgangsperioden er den tid, der går op til, at den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsperioden dækker over tre perioder: 

  1. Perioden 01.01.19 til 31.08.19, som er den periode, hvor vi optjener vores sidste feriedage på den nuværende ferielov.
  2. Indefrysningsperioden som strækker fra 01.09.19 til 31.08.20. 
  3. Sommeren 2020, hvor vi holder det sidste ferie fra den nuværende ferielov.

Hvorfor optjener jeg kun 16,64 feriedage i 2019?
Ferieoptjeningsåret i 2019 vil være forkortet i overgangen til den nye ferielov. Derfor vil du kun optjene betalt ferie fra 01.01.19 til 31.08.19, hvilket er 16,64 feriedage.

I sommeren 2020 har du 16,64 feriedage, som du har optjent i 2019. Du kan bruge disse dage til at holde betalt ferie fra 01.05.20 til 31.08.20. Når den nye ferielov træder i kraft fra 01.09.20, vil du optjene 2,08 feriedage hver måned. Dem kan du bruge til at holde ferie i den efterfølgende måned (samtidighedsferie).

Hvad sker der med min restferie?
Hvis du har feriedage, som du mangler at holde inden den 01.09.20, vil de blive overført til den nye ferieordning automatisk.

Skal jeg selv betale en del af min ferie i overgangsperioden?
Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 dages ferie i perioden 01.05.20 til 31.08.2020, skal du selv betale for at holde den ferie.

Indefrysningsperioden

Hvad er indefrysningsperioden?
Indefrysningsperioden er en periode på 12 måneder (01.09.19 til 31.08.20), hvor dine optjente feriepenge bliver indefrosset. Dermed bliver 25 feriedage indefrosset, da du ellers både ville have 25 dages optjent ferie fra året før, og de 25 dage som du løbende optjener med den nye ferielov.


Du vil ikke miste nogen feriedage, når feriepengene bliver indefrosset og først bliver udbetalt igen, når du går på folkepension.


Du kan enten selv beregne beløbet ved at tage 12,5 procent af den lønindtægt, som du har i perioden 01.09.2019 til 31.08.20. Ellers vil du i første kvartal af 2021 modtage et brev fra den nyoprettede feriefond, hvor beløbet fremgår.

Bliver jeg beskattet af de penge?
Du skal betale skat af de feriepenge, der bliver indefrosset, hvis du får dine feriepenge indbetalt til Feriekonto. Efter skat vil de blive overført til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du har ret til ferie med løn, skal du først betale skat af dine indefrosne feriepenge ved udbetaling af Fonden, når du går på folkepension.


Det er Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter de indfrosne feriepenge.

Du vil automatisk få dine indefrosne feriepenge og ferietillæg udbetalt, når du ifølge loven kan gå på folkepension - eller hvis du flytter til et andet land.

Samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at du kan holde betalt ferie, så snart du har optjent den. Det vil sige, at du kan bruge de dage, som du optjener i én måned til at holde betalt ferie for i den efterfølgende måned. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedage i måneden, og du har ret til at samle alle dine feriedage, hvis du for eksempel ønsker tre ugers sammenlagt sommerferie.

Den nye ferielov omhandler kun de fem ferieuger, som er sikret gennem ferieloven. Eventuelle ændringer til den 6. ferieuge, feriefridage m.m. vil blive forhandlet gennem din overenskomst. Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, så afhænger det af din individuelle ansættelsesaftale.

Ferietillægget udbetales enten samtidigt med, at den tilhørende ferie bliver holdt, eller to gange årligt i forbindelse med maj- og augustlønnen.


Du kan sammen med din arbejdsgiver aftale, at den 5. ferieuge enten bliver udbetalt eller overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Den nye ferielov omhandler kun de fem ferieuger, som man er sikret gennem ferieloven. Eventuelle ændringer til den 6. ferieuge m.m. vil blive forhandlet gennem din overenskomst. Har du ikke en overenskomst på din arbejdsplads, afhænger det af din individuelle ansættelsesaftale.

Kan jeg stadig holde min efterårsferie 2020?
Når vi går over til samtidighedsferie pr. 01.09.2020, har du ret til at få overført restferie. Fra 01.09.20 og frem mod efterårsferien kan du nå at opspare 2,08 feriedage.

Ja, det kan du. Der vil dog være en ændring i tidspunktet for udbetalingen. Normalt vil du kunne få dine feriepenge udbetalt én gang om året, men når vi overgår til den nye ferielov, vil du få dine feriepenge udbetalt i takt med, at du optjener dem.

Kunne du tænke dig at høre mere om Intect?

I Intect er vi eksperter i lønadministration og feriehåndtering, og vi sidder klar til at tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din virksomheds lønkørsel. Kontakt os allerede i dag!

Kontakt os