Styrk din virksomhed med engagerede medarbejdere

Mangel på medarbejderengagement kan koste din virksomhed mange penge. Her kan det blandt andet være i form af rekrutteringsprocesser; jo mindre engagerede dine medarbejdere er, desto større er sandsynligheden for, at de skifter job, og at du bliver nødt til at finde en ny medarbejder. Og det er absolut ikke helt billigt.

Modsætningsvis kan en arbejdsplads, hvis medarbejdere har et højt engagementsniveau, give betydeligt bedre tal på bundlinjen og faktisk også færre fejl på lønsedlen. Så fokus på medarbejderengagemant er altså et sted, hvor du virkelig kan vinde noget for din virksomhed.

Skab værdi for dine ansatte 

Når det kommer til at engagere dine ansatte, handler det om at skabe værdi for de personer, der har til opgave at skabe værdi for dig og din virksomhed.

Der er forskellige ting, du kan gøre for at forbedre dine ansattes engagement og dermed din virksomheds resultater. Blandt de ting, der kan skabe mere værdi, er implementeringen af systemer, der eliminerer diverse fejl omkring medarbejderne.

Dette kunne blandt andet være Intect, hvor dine medarbejdere kan få tilsendt deres lønsedler i kladdeformat, inden lønnen er bogført, så de kan finde eventuelle fejl, inden de modtager den endelige lønseddel. Dette medbringer mere produktivitet samt en større følelse af meningsfuldhed blandt de ansatte, fordi de føler sig hørt og involveret.

Herudover er der en række forebyggende initiativer, du kan sætte i værk for at forbedre dine medarbejderes trivsel og dermed få mere engagerede medarbejdere. Heriblandt kan du implementere et åben dør- princip (også selvom du arbejder i et kontorfællesskab uden reelle kontorer og hermed også døre), hvor du opfordrer dine medarbejdere til at komme til dig, hvis de skulle have nogle ting, de døjer med. På denne måde viser du dine medarbejdere, at du er engageret i dem; så skal de nok også være engageret i din virksomhed.

Derudover bør du selv også i ny og næ spørge ind til den enkelte medarbejder, så du viser interesse for, hvordan de har det.

Vi anbefaler i øvrigt, at du laver målinger af medarbejdernes humør, så du kan få en realtidsindsigt i organisationens performance og potentialet for engagement. Der kan et værktøj som Peakon være med til at løfte medarbejdertilfredsheden, sikre lavere sygefravær samt højere produktivitet.

Hvilken forskel gør engagerede medarbejdere? 

Et højt medarbejderengagement handler om mere end bare tal. Når dine medarbejdere er engagerede i det, de arbejder med, fører det også en række andre positive ting med sig.  

Foruden driftsmæssigt overskud og lavere udskiftning af ansatte kan der nævnes mindre fravær og færre sikkerhedsproblemer. Det vil sige, at engagerede medarbejdere har færre sygedage, og at de sjældnere kommer ud for arbejdsulykker; igen ting, der vil gøre en stor forskel for virksomhedens performance.