Hjælp til implementering af Intect: Levering af data

For at sikre de bedst mulige forudsætninger for implementering, skal vi bruge så meget data som overhovedet muligt fra dig. I dette indlæg lister vi de data, vi skal bruge, for at sikre dig den bedst mulige start med Intect.

Hos Intect hjælper vi dig selvfølgelig gerne med implementeringen af systemet. Når du vælger at få assistance til din implementering, gennemgår du en proces på i alt 7 trin. 

Processen kan du læse mere om her.

Overordnet information 

 • CVR nr.  
 • Stor eller lille virksomhed (i forhold til skattebetaling) 
 • Bank information (Konto- og registreringsnummer) 
 • Navn på underskriver af Nets aftale  
 • Indberettes der til DST eller DA?

Information omkring de enkelte medarbejdere

 • Fornavn  
 • Mellemnavn  
 • Efternavn  
 • CPR nr.  
 • Adresse  
 • Postnummer  
 • By  
 • E-mail (Hvis lønsedler skal modtages via Intect) 
 • Type af skattekort (Hovedkort/bikort) 
 • Ansættelsesdato  
 • Anciennitetsdato (Hvis medarbejderen har dette) 
 • Bankregistreringsnummer 
 • Kontonummer 
 • Ekstern ref. (Dette er deres unikke medarbejdernummer/ID, såfremt de har dette) 
 • Ferie (Optjeningsform)  
 • Feriefridage  
 • Ferietillæg 
 • Pensionsudbyder 
 • Procentdel af pension eller beløb (Medarbejder) 
 • Procentdel af pension eller beløb (Arbejdsgiver) 

Data fra Danmarks Statistik

 • Aflønningsform  
 • Ansættelsesform 
 • Ansættelsesvilkår 
 • Jobstatus 
 • Jobfunktionskode (Disco)
Samt saldi for eventuelle funktionærer
 • Ferie optjent 2018  
 • Feriedage optjent 2018 
 • Feriedage afviklet fra 1/5-31/12-19 
 • Ferie optjent 1/1-31/8-19 
 • Feriedage optjent 1/1-31/8-19 
 • Ferie optjent 1/9-31/12-19 
 • Feriedage optjent 1/9-31/12-19 
 • Evt. saldi til fritvalg/SH  

Øvrige løndata

 • Samt evt. fast løn 
 • Timeløn (Sats) 
 • Fri tlf. 
 • Tillæg  
 • Andre løndele som beregnes med medarbejderne