Nyhedsbrev marts 2024

Så kom vi igennem vinteren... eller i hvert fald de måneder, der på kalenderen står som vintermåneder. Marts måned er skudt i gang og duften af forår kommer snigende. Vi går lysere og varmere tider i møde og det synes vi i Intect er en dejlig tid.

Månedens nyhedsbrev byder på nedenstående emner:

Vil du lære mere om effektiv tidsregistrering, og hvordan du nemt overholder den nye lovgivning, der træder i kraft d. 1. juli? Intect inviterer dig til et gratis webinar, hvor vi guider dig gennem vores platform og tidsregistrering. Opdag, hvordan vores løsning kan hjælpe dig med at registrere tid på en enkel og effektiv måde, og sikre overholdelse af lovgivningen.

Tilmeld dig nu via denne formular

ATP - nye betalingsfrister

I 2024 ændres betalingsdatoerne for ATP-afregning. Sandsynligvis har du modtaget et brev fra ATP i din digitale postkasse, sammen med alle andre danske arbejdsgivere. Dette brev vedrører et nyt vedtaget lovforslag, som medfører ændringer af afregningsdatoer.

I 2024 træder disse ændringer i kraft, og danske arbejdsgivere vil derfor være underlagt nye betalingsdatoer for ATP-afregning. Det indebærer at ATP-betalinger fremover håndteres af Samlet Betaling, og således vil indbetalingsfristerne derfor ændre sig, og i stedet følge tidspunkterne for Samlet Betaling.

Dine øvrige bidrag, som betales ved Samlet Betaling, forbliver uændret og opkræves derfor særskilt, som normalt.

Se de nye frister i vejledningen ATP - Livslang Pension'.

Vær samtidig opmærksom på, at der kan være ændringer for jeres økonomiafdeling, da de nye frister er forlænget med 2 måneder. Det kan potentielt påvirke bogførings- samt afstemningsopgaver, hvorfor det anbefales at alle parter er opmærksomme og informeres herom.

Intect er opdateret til de nye afregningsdatoer og klar til at understøtte de nye frister. Det betyder, at ATP-bidrag fremover forsat indberettes ved hver lønkørsel til eIndkomst, mens det samledes bidrag overføres til ATP ved de nye betalingsfrister.

Intect Support

I Intect Support brænder for at hjælpe vores kunder, præcis når behovene opstår. Vi stræber konstant efter at sikre, at vores support er tilpasset dine behov med det rigtige setup, er bemandet med de rette supportkonsulenter, og at vores vejledninger i vores SupportUnivers er opdaterede og nemme at følge. 

Vi står til rådighed alle hverdage fra kl. 9:00- kl. 15:00, og du kan kontakte os via skærmdeling, telefon, e-mail eller chat.
Se mere om dette i vejledningen: 'Sådan kontakter du Intect Support'.

Vores standard aftaler inkluderer en fast mængde supporttid hver måned, baseret på  virksomhedens størrelse: 

Antal ansatte Antal supportminutter pr. måned
1-30 30
31-200 60
200+ 120

Vi inkluderer support i vores aftaler, fordi vi ønsker at tilbyde kompetent assistance, både med systemrelaterede- og lønfaglige spørgsmål. Vores mål er at gøre support så tilgængelig som muligt uden at det skal være en primær indtægtskilde – i dag udgør support kun 0,2% af vores indtægter. Vi begrænser den gratis support for at kunne yde ekstra støtte på lønfaglige områder, når behovet opstår.

Vi registrerer arbejdstiden i intervaller af et kvarter. For eksempel, hvis du har en virksomhed på 150 ansatte, og vi taler sammen 10 minutter, fire gange i løbet af en måned, vil den gratis supporttid være opbrugt. Herefter vil den næste registrering automatisk blive faktureret med 225 kr. for et kvarter. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen 'Priser'.

Hvis henvendelsen skyldes en systemfejl, vil vi selvfølgelig ikke fakturere for det.

Vi definerer supportassistance som vejledning i Intect og sparring omkring lønfaglige spørgsmål. Alt udover dette vil normalt blive betragtet som konsulentassistance og faktureres med 275 kr. pr. kvarter. Dette kan omfatte opgaver, som I ønsker, at vi udfører for jer. Yderligere detaljer findes i vejledningen Priser'.

Svartider

Vi prioriterer at være tilgængelige for vores kunder og derfor evaluerer vi vores svartider hver måned, for at sikre at vi lever op til forventningerne. I 2023 har vi med succes reduceret vores første svartid betydeligt. Den tid, det tager os at besvare en henvendelse fra det øjeblik, vi modtager den, er blevet forkortet fra cirka 60 minutter til nu kun cirka 20 minutter. Det betyder, at vi er endnu hurtigere til at være der for dig, når du har brug for os.

Træning

Har du brug for mere træning eller uddannelse i vores lønsystem? Eller har du ansat en ny lønbogholder, der ikke er bekendt med Intect? Vi anbefaler, at du booker en konsultation med os. Fortæl os kort om dine behov, og vi finder den rette konsulent til dig og arrangerer et teamsmøde. Denne service vil blive faktureret som konsulenttid til en sats på 1.100 kr. per time.

Udbetaling af ferie udover 4 uger

Ferieafholdelsesperioden for ferieåret 2022/2023 sluttede den 31. december 2023. Det vil sige, at de feriedage, der er optjent i ferieåret skulle have været afholdt senest ultimo 2023. Hvis du ikke fik afholdt al din ferie, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om at få udbetalt den del af ferien, som er udover de 4 uger. De 4 ugers ferie skal altså være afviklet (medmindre du har været lovligt feriehindret), men al ferie udover de 4 uger kan du få udbetalt uden at holde ferien.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få ferie ud over 4 uger udbetalt, hvis du allerede har lavet en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til den næste ferieperiode.

Læs mere om udbetaling af ferie udover de 4 uger på borger.dk.

Husk også, at der er indført en bagatelgrænse på ferie, som vi skrev om i sidste nyhedsbrev. Se mere i vejledningen 'Bagatelgrænse for udbetaling af feriepenge'.

4. marts 2024 er fristen for indberetning af konjunkturstatistik

Har du modtaget et brev om at din virksomhed er udtrukket til indberetning af konjunkturstatistik i 2024 (det er det samme som kvartalsstatistik), så er fristen for indberetningen den 4. marts 2024. Hvis du har opsat statistik i Intect er statistikken indsendt den 4. marts og du kan logge på Danmarks Statistik eller Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside (afhængigt af hvilken statistikudbyder der er valgt i Intect) og se indberetningen.

Hvis du er i tvivl om I er sat op til indberetning af statistik, så læs mere om hvordan du sætter det op i vejledningen 'Opsætning og indberetning af lønstatistik'.

Er du nysgerrig på hvad der bliver indberettet til statistik kan du læse vejledning 'Indberetning af lønstatistik'.

Modtager du et brev fra Danmarks Statistik eller Dansk Arbejdsgiverforening med oplysninger om at der er fejl i statistikken, så kan du med fordel læse vejledning 'Der er fejl i statistikindberetningen - hvad gør jeg?'.

Se også vejledningen 'Udtræk af statistikfil', for en beskrivelse af hvordan du selv kan trække en statistikfil i Intect.

Tips til Intect

Vi arbejder hele tiden på vores SupportUnivers, hvor der kommer nye artikler og forbedringer af gamle artikler, og nu har vi ydermere tilføjet en funktion, der gør at du kan klikke på et billede og dermed forstørre billedet. Nogle billeder bliver vist småt i forhold til detaljerne på billedet, så hvis du ønsker at se billedet lidt større, kan du nu klikke på billedet og evt. zoome ind. 

Læs mere i vejledningen 'Forstør billeder i artikler' for vejledning til hvordan du kan bruge den nye funktion.

Fejlbeskeder på bogførte lønkørsler

Du er sikkert vant til, at Intect viser en gul trekant på lønkørsler, hvis vi har en besked, som vi mener, du skal være opmærksom på, og som du skal acceptere inden du bogfører lønnen. Du har muligvis også oplevet, at der har været en rød cirkel med et udråbstegn, hvis der er en fejl på lønkørslen, som blokerer for, at den kan bogføres.

Hvis du får en af disse symboler på en bogført lønkørsel, så er det fordi din lønindberetning er fejlet i eIndkomst, og beskeden er i den forbindelse en tilbagemelding fra Skat. Der kan være forskellige årsager til at Skat rapporterer om fejl i indberetningen. Vi har samlet nogle af de mest almindelige fejlbeskeder i vejledningen 'Almindelige fejlbeskeder fra Skat'.

Hvis fejlen vedrører en enkelt medarbejder, vil beskeden oplyse cpr.nr. på den medarbejder, hvis indberetning er fejlet, samt en beskrivelse af fejlen. Afhængigt af hvad fejlen er, kan man tilbageføre lønsedlen på den specifikke medarbejder, rette fejlen og fremføre lønsedlen igen i en ny lønkørsel. Læs mere om, hvordan du gør det i vejledningen 'Tilbagefør lønkørsel eller lønseddel'. Det kan også være at fejlen kan rettes på den næste lønkørsel eller det giver mere mening at rette det direkte i eIndkomst.

Intect sender automatisk en mail til administrator, når der kommer en fejlbesked fra Skat, og der går typisk ikke mere end 10 minutter efter lønnen er bogført.