Nem og hurtig udbetaling af løn til udenlandske bankkonti via Intect og November First

Formålet med at integrere November First med Intect er at gøre lønoverførslen til udenlandske bankkonti til en nemmere og hurtigere proces.

November First er en betalingsplatform, hvis formål er at gøre det billigere og nemmere for virksomheder at foretage internationale betalinger. Grundet November First samarbejde med internationale banker tilbydes der 20-60% besparelse på valutamarginalen og markante besparelser på gebyrer. Alle valutakurser leveres i realtid og betalingsplatformen er meget brugervenlig. 

Spar tid ved hjælp af automatisering

Når integrationen mellem November First og Intect er sat op, kan der køres løn til alle medarbejdere i hele verden. Processerne omkring lønkørslen er automatiseret, hvorfor der er en masse tid at spare. Blandt andet sparer du tid, når først lønsedlen er kørt, da pengene overføres med det samme – hvis du normalt skal overføre til en udenlandsk konto, skal du typisk ind i netbanken og taste alle oplysninger manuelt, samtidigt med at overførslen godt kan tage længere tid, da der skal overføres på tværs af landegrænser.

Undersøgelser viser, at der sker langt flere fejl ved manuelle indtastninger, end når lønkørselsprocessen sker automatisk – derved kan du også komme til at opleve færre fejl på lønsedlerne. Med integration fra Intect direkte til dit økonomisystem vil transaktionsdata overføres direkte til bogføringen, så dette heller ikke skal gøres manuelt, og alt samles på et sted.

Bedre valutakurs, lavere gebyrer og informative lønsedler

Med integrationen af November First kan du spare mellem 20-60% på valutamarginalerne. November First har nemlig lokale konti i en masse forskellige lande – derved sparer virksomheden, der udbetaler lønnen, de forskellige gebyrer, der pålægges, når der overføres mellem landegrænser.

Hvis du eksempelvis har en medarbejder, der er bosat i Sverige, overføres lønnen via en lokal konto i Sverige. Når lønsedlen skabes i Intect, vises valutakursen samtidig – medarbejderen skal derfor heller ikke til at forholde sig til en anden valutakurs, end den, de reelt har brug for.

Du kan læse mere om priser på valuta og gebyrer hos November First her.

Integrationen mellem Intect og November First tager ikke mere end 5 minutter at oprette, og det er blot tre simple trin, der skal følges. Så snart du har gennemført integrationen, kan du begynde lønkørslen til udenlandske bankkonti med det samme.

Du kan læse mere om integrationen til November First og de tre simple trin her.