FADLs Vagtbureau vælger Intects lønsystem: ”Det gjorde os trygge, at der var mange fagligheder ved bordet”

FADLs Vagtbureau, vagtbureauet for medicinstuderende, har valgt at indgå en aftale med Intect om implementering af nyt lønsystem med henblik på at automatisere og effektivisere virksomhedens lønproces. Begge parter er spændte på det kommende samarbejde, som kommer til at omfatte ca. 1300 lønninger om måneden.

FADLs Vagtbureau

FADLs Vagtbureau uddanner medicinstuderende til sygeplejevikarer, samt ventilatører, der - som en del af deres kompetencesæt - kan betjene respiratorer. I forlængelse af uddannelsen formidler Vagtbureauet de medicinstuderende til vagtarbejde på Region Hovedstadens og Region Sjællands hospitaler og psykiatriske centre.

Vagtbureauet har eksisteret siden 1964 og består i dag af 12 ansatte - heraf fire sygeplejersker, der står for uddannelsesaktiviteter, samt otte administrative medarbejdere, som varetager administrationen af de ca. 100 sundhedsfaglige instruktører og ca. 2.400 tilknyttede vagttagere.

Systemvalg foretaget på et systematiseret grundlag

Da FADLs Vagtbureau indledte processen om at finde et lønsystem, der kunne imødekomme virksomhedens behov og ønsker, var forventningerne høje. Systemet skulle være brugervenligt og have de nødvendige funktioner til organisationens format. Samtidig skulle lønkonsulenterne være professionelle og fagligt kompetente. Hertil skulle prisen være fordelagtig og supportmulighederne i top.


”Vores ambition har fra starten været at foretage vores systemvalg på et systematiseret grundlag. Da vi begyndte at se på lønsystemer, udarbejdede vi derfor vores egen vurderingsmatrix med de ønsker, som systemet skulle indfri. Her så vi blandt andet på pris pr. lønseddel, de løbende udgifter, implementeringsomkostninger, supportmuligheder og ikke mindst vores indtryk af de konsulenter, som fremadrettet skulle hjælpe os. Særligt var pris vigtigt, da vi har fokus på omkostninger. Systemet skulle være fleksibelt og professionelt.

Ud fra en samlet vurdering af alle disse elementer fandt vi, at Intect var det bedste match for os.” – Claus Durck Hovej, Direktør i FADLs Vagtbureau.

Et lønsystem designet af løn- og økonomieksperter

En anden grund til at Intect forekom som et interessant valg for FADLs Vagtbureau – en faktor som skulle vise sig at være afgørende for organisationens endelige valg – var den branchespecifikke ekspertviden, som systemet er bygget op omkring.

”Vi overvejede, om vi skulle vælge et lønsystem, der er vokset ud af et HR-system, eller om vi skulle vælge et lønsystem, der er født som lønsystem. Vi valgte det sidste; et lønsystem, der er født som lønsystem. Det betød noget for os, at systemet var designet af løn- og økonomieksperter.” – Claus Durck Hovej, Direktør i FADLs Vagtbureau.

Netop den kompetence og viden, som danner grundlag for Intect som lønsystem er noget af det, der er med til at differentiere Intect fra andre systemer i branchen, og noget som er essentielt for Intect at holde fast i.

”Intect vil altid være et lønsystem før alt andet. Det er vigtigt, at vi som udbyder ikke går hen og bliver generalister, men at vi holder os til den niche, vi med garanti kan gøre en forskel i. I samarbejdet med FADLs Vagtbureau kan vi qua vores dygtige team af lønspecialister, udviklere og økonomieksperter være med til at tilbyde den mest fordelagtige løsning for FADLs Vagtbureau.” – Lasse Hedegaard, Head of Sales i Intect.  

Et konstruktivt og givende samarbejde i vente

For både FADLs Vagtbureau og Intect er der meget at se frem til ved det kommende samarbejde, som forhåbentlig skal fortsætte langt ud i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at de indledende processer har sat forventningerne højt for udbyttet af den konstruktive dialog.

Direktør i FADLs Vagtbureau, Claus Durck Hovej, udtaler, at han føler sig tryg ved Intects brede palette af kompetencer, og at han ser frem til implementeringen af et fleksibelt og automatiseret lønsystem.

”Dialogen med Intect var professionel og afslappet, og det gjorde os trygge, at der var mange fagligheder ved bordet. Der opstår et inspirerende miljø, når kodespecialister, udviklere, løn-, revisions- og regnskabskompetencer er samlet ved afdækning af behov og belysning af en systemløsning.

Vi ser frem til et fleksibelt lønsystem, der sømløst kommunikerer med såvel lønmodtagere, SKAT, pensionsselskaber, ATP, eBoks, Danmarks Statistik og vores øvrige IT-systemer. Vi ser frem til at systemopdateringer implementeres automatisk og for os ubemærket, og at vi til stadighed har et opdateret og velfungerende lønsystem, hvor vi ikke selv skal tilpasse og opdatere.” – Claus Durck Hovej, Direktør i FADLs Vagtbureau.

I Intect ser man lige så meget frem til samarbejdet med FADLs Vagtbureau. Et samarbejde som virksomheden selv har været med til at sætte de ideelle rammer for.

”FADLs Vagtbureau er en spændende case, da virksomheden opererer i vikarbranchen, som vi af erfaring ved ofte indbefatter komplekse ansættelses- såvel som lønforhold – og lige netop disse forhold løser Intect på en rigtig god måde.

Det er også værd at notere, at FADLs Vagtbureau selv har været med til at skabe forudsætningerne for et velfungerende samarbejde, da de har haft indgående kendskab til egne systemer, og dermed også har været bevidste om, hvordan vi får skabt den bedst mulige proces for dem.

I sidste ende er det vores kunder, der giver os de vigtigste input til optimeringer af arbejdsgange og processer i systemet. Derfor er rammerne sat op for et konstruktivt og givende samarbejde med FADLs Vagtbureau.” – Lasse Hedegaard, Head of Sales i Intect.

Vil du læse flere referenceartikler?

Hvis du er interesseret i at læse flere artikler om andre virksomheder, der benytter Intect, kan du med fordel besøge vores referenceside. Her finder du nemlig et bredt udvalg af virksomheder i forskellige størrelser og brancher, der udtaler sig om deres oplevelse med Intect som lønsystem.  

Læs vores referencer her!