Danpo vælger Intect som samarbejdspartner: ”Den åbne og ærlige tilgang var udslagsgivende for valg af lønsystem”

Danpo A/S har valgt Intect som kommende lønsystem og samarbejdspartner. Både Intect og Danpo ser frem til at påbegynde og udvikle samarbejdet, der har til formål at simplificere og automatisere virksomhedens lønadministration.

Danpo A/S er en af Skandinaviens største forarbejdningsvirksomheder inden for kylling. Danpo er en del af fjerkrækoncernen Scandi Standard, der består af Kronfågel AB i Sverige, Den Stolte Hane AS i Norge, Manor Farm i Irland og Naapurin Maalaiskana i Finland. Danpo beskæftiger mere end 1.000 medarbejdere med omkring 200 funktionærer og 800 timelønnede. I 2016 igangsatte Danpo en overordnet strategi med formålet om at øge fokus på dyrevelfærd og derigennem også styrke kvaliteten af deres produkter. Dermed blev Danpo blandt de første i verden til at udfase hurtigvoksende kyllinger.  

Foruden indsatsen målrettet optimeringen af produktsiden har Danpo også et stærkt ønske om at optimere deres arbejdsgange vedrørende deres lønadministration, hvilket har dannet grobund for samarbejdet med Intect.   

”Det er ikke kun i forhold til produktsiden, at vi ønsker at optimere. I Danpo har vi et stærkt ønske om at forbedre, automatisere og digitalisere flere af vores processer omkring vores lønadministration, der dagen i dag er præget af manuelt og tidskrævende tastearbejde. Det er blandt andet en af grundene til, at jeg for et års tid siden begyndte at kigge i retningen af nye løsninger. 

Vi var på udkig efter en cloudbaseret løsning med høj brugervenlighed og med mulighed for at optimere vores processer. Brugervenligheden skal særligt ses i forhold til vores lønbogholdere, men også de resterende medarbejdere, så de eksempelvis får et bedre indblik i deres egne data.”– Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen, HR Direktør i Danpo A/S. 

Frants Moraitis, CEO i Intect, ser tydeligt tendenserne i markedet i forhold til de overordnede udfordringer, særligt større virksomheder oplever, og som oftest fører til et behov for skifte af lønsystem. 

“Vi ser en del virksomheder med samme størrelse som Danpo, der i større grad ønsker at flytte til et cloudbaseret lønsystem, da det interne IT-setup reelt ikke kan understøtte systemet og brugernes behov. Typisk er der under 10 personer i virksomheder med mellem 500 til 5.000 ansatte, som arbejder med løn, og alligevel er det en kritisk funktion, der ikke må opleve forsinkelser og fejl, hvorfor systemet altid skal fungere og kunne supporteres af kompetencer, der kender til systemet.” – Frants Moraitis, CEO i Intect.  

 

En god dialog og en åben tilgang

Den gode dialog og særligt den åbne tilgang, hvor de styrker og svagheder, som begge parter besidder, blev kommunikeret på ærlig vis, var udslagsgivende for valget af Intect.  

”Den åbne og ærlige tilgang har været udslagsgivende for valg af samarbejdspartner. Intect har været gode til at forklare, hvad de kan, men også hvad de ikke kan. Det har givet os en ro i maven, at vi har haft så god en dialog hele vejen igennem. Kort og godt ser jeg samarbejdet med Intect som første vigtige skridt mod et systemlandskab, hvor vores processer bliver bedre integreret, og hvor vi får et bedre overblik over de ændringer, vi løbende foretager.”– Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen, HR Direktør i Danpo A/S. 

Frants Moraitis supplerer hertil: 

”Danpo er i forhold til lønadministration en virksomhed, som arbejder med omfangsrige overenskomstforhold, og det har været vigtigt for os at sikre, at der er en god forventningsafstemning med henblik på, hvad Intect kan håndtere som standard, og hvilke funktioner vi kan få indarbejdet over tid. I den forbindelse afholdte vi en dagsworkshop, hvor vi gennemgik Danpos arbejdsprocesser lige fra data dannes til slutproduktet af lønhåndteringen. Her sparrede vi blandt andet om de muligheder, som deres nuværende produktionssystem kunne have i sammenspil med Intect, og fandt i fællesskab frem til nogle gode løsninger for optimering denne vej igennem.” – Frants Moraitis, CEO i Intect.